Sledování obsahu akrylamidu v ječmeni a sladu během technologie výroby sladu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sledování obsahu akrylamidu v ječmeni a sladu během technologie výroby sladu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulíková, Renata cs
dc.contributor.author Plátová, Monika cs
dc.date.accessioned 2013-10-11T00:11:02Z
dc.date.available 2013-10-11T00:11:02Z
dc.date.issued 2013-02-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23937
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na sledování obsahu akrylamidu v ječmeni a sladu v průběhu hvozdění sladu. Akrylamid je považovaný za pravděpodobný karcinogen pro člověka. V potravinách vzniká v průběhu Maillardovy reakce a jeho prekurzory jsou redukující cukry a aminokyselina asparagin. V této práci byl sledován vliv teploty hvozdění na obsah akrylamidu ve sladu odklíčeném a neodklíčeném. Ke stanovení akrylamidu byla použita metoda plynové chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií. Vzorky sladu byly analyzovány po derivatizaci bromem. Obsah akrylamidu se pohyboval v rozmezí 0,03 - 1 mg/kg. Zároveň byl sledován obsah akrylamidu ve speciálních komerčně vyráběných sladech. Obsah akrylamidu se pohyboval v rozmezí 0,049 - 0,427 mg/kg v závislosti na typu sladu. cs
dc.format 65 s. (72 005 znaků) cs
dc.format.extent 7874354 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject akrylamid cs
dc.subject slad cs
dc.subject hvozdění cs
dc.subject plynová chromatografie cs
dc.subject acrylamide en
dc.subject malt en
dc.subject kilning en
dc.subject gas chromagraphy en
dc.title Sledování obsahu akrylamidu v ječmeni a sladu během technologie výroby sladu cs
dc.title.alternative Monitoring of Acrylamide Levels in Barley and Malt in Malt Production Technology en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fišera, Miroslav cs
dc.date.accepted 2013-05-27 cs
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the monitoring of acrylamide levels in barley and malt during kilning malt. Acrylamide is considered as a probable human carcinogen. It is formed during the Maillard reaction in the food and its precursors are reducing sugars and amino acid asparagine. The effect of temperature kilning to the acrylamide content in germinated malt and nongerminated mald was followed in the thesis. For determination of acrylamide was used the method of gas chromatography in combination with mass spectrometry. Malt samples were analyzed after derivatization with bromine. Acrylamide content ranged between 0,03 - 1 mg/kg. In the same time the content of acrylamide in comercially produced special malts was observed. Acrylamide content ranged between 0,049 - 0,427 mg/kg depending ot the malt. en
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/18592 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 30391
dc.date.submitted 2013-05-09 cs


Files in this item

Files Size Format View
plátová_2013_dp.pdf 7.509Mb PDF View/Open
plátová_2013_vp.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open
plátová_2013_op.pdf 320.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account