Antioxidační vlastnoti plodů vybraných odrůd

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Antioxidační vlastnoti plodů vybraných odrůd

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rop, Otakar cs
dc.contributor.author Čapková, Lenka cs
dc.date.accessioned 2013-10-13T08:43:10Z
dc.date.available 2013-10-13T08:43:10Z
dc.date.issued 2013-01-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25024
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo srovnat 16 odrůd jabloní ve vztahu k jejich antioxidačním vlastnostem. Konkrétně byl sledován obsah polyfenolů, flavonoidů a vlastní antioxidační aktivita. Výsledky byly doplněny o analýzy refraktometrické sušiny. Jako nejperspektiv-nější odrůdy s vysokou antioxidační aktivitou se jeví zejména 'Šampion', 'Rosana' a 'Rubinole'. cs
dc.format 70 s. (12 863 znaků) cs
dc.format.extent 3245816 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Klíčová slova: jablka cs
dc.subject polyfenoly cs
dc.subject flavonoidy cs
dc.subject antioxidační aktivita cs
dc.subject refraktometrická sušina cs
dc.subject Keywords: apples en
dc.subject polyphenols en
dc.subject flavonoids en
dc.subject antioxidant activity en
dc.subject soluble solid content en
dc.title Antioxidační vlastnoti plodů vybraných odrůd cs
dc.title.alternative Antioxidant Properties of Selected Apple Cultivars en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mišurcová, Ladislava cs
dc.date.accepted 2013-06-13 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis is to compare the antioxidant properties of 16 apple varieties. Specifically, polyphenols, flavonoids and antioxidant activity were monitored. The research was complemented by an analysis of soluble solid content matter. The results show that the most promising varieties with high antioxidant activity were "Šampion", "Rosana" and "Rubinole". en
dc.description.department Ústav technologie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/19585 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 30691
dc.date.submitted 2013-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
čapková_2013_dp.pdf 3.095Mb PDF View/Open
čapková_2013_vp.doc 95Kb Microsoft Word View/Open
čapková_2013_op.doc 100Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account