Projekt na zlepšení péče o zákazníka firmy Zdravé stravování s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt na zlepšení péče o zákazníka firmy Zdravé stravování s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramoliš, Jan
dc.contributor.author Zemčíková, Andrea
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:24Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:24Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28184
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou péče o zákazníka ve společnosti Zdravé stravování s.r.o. Předložená práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části práce jsou obsaženy poznatky z odborné literatury a internetových serverů vztahující se k oblasti péče o zákazníky. Praktická část je rozdělena na část analytickou a projektovou. Analytická část obsahuje charakteristiku společnosti Zdravé stravování s.r.o., analýzu současného stavu péče o zákazníky a z ní vyplývající nedostatky. Závěrečná část je věnována řešení jednotlivých nedostatků prostřednictvím navržených projektů, které jsou podrobeny časové, nákladové a rizikové analýze. Navržené projekty by měly přispět k zlepšení péče o zákazníky ve společnosti Zdravé stravování s.r.o.
dc.format 127
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zákazník cs
dc.subject typologie zákazníků cs
dc.subject Customer Relationship Management cs
dc.subject hodnota pro zákazníka cs
dc.subject spokojenost zákazníka cs
dc.subject péče o zákazníka cs
dc.subject hodnocení spokojenosti zákazníka cs
dc.subject customer en
dc.subject typology of customers en
dc.subject Customer Relationship Management en
dc.subject customer value en
dc.subject customer satisfaction en
dc.subject Customer Care en
dc.subject evaluation of customer satisfaction en
dc.title Projekt na zlepšení péče o zákazníka firmy Zdravé stravování s.r.o.
dc.title.alternative The Project to Improve Customer Care of the Company Zdravé stravování s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tomancová, Lucie
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the customer care in the company Zdravé stravování s.r.o. The presented work is divided into theoretical and practical parts. The first part contains information from literature and web sites related to the care of the customers. The practical part is divided into analytical and project. The analytical part contains the characteristics of the company Zdravé stravování s.r.o, the analysis of the current state of customer care and the resulting deficiencies. The final section is devoted to addressing the various weaknesses by proposed projects that are subject to time, cost and risk analysis. Proposed projects should contribute to the improvement of customer care in the company Zdravé stravování s.r.o.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33673
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
zemčíková_2014_dp.pdf 4.026Mb PDF View/Open
zemčíková_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
zemčíková_2014_op.doc 131.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account