Návrh marketingového plánu pro N-yoj Dance Team

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh marketingového plánu pro N-yoj Dance Team

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štarchoň, Peter
dc.contributor.author Hučík, Libor
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:33Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:33Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30503
dc.description.abstract Účelem diplomové práce je navrhnout marketingový plán pro N-yoj Dance Team, který bude moci posloužit jako výchozí dokument pro management skupiny v příštích letech. První část se zabývá sběrem teoretických informací, jejich analýze a následné interpretaci. Druhá praktická část poskytuje prostor pro vytvoření profilu N-yoj Dance Team, analýze současných komunikačních aktivit a analýze konkurenčního prostředí. Ve třetí projektové části je navržen marketingový plán obsahující specifické marketingové strategie. Poslední část obsahuje také návrh spolupráce s vybranými neziskovými organizacemi.
dc.format 100 s.(160 851 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject N-yoj Dance Team cs
dc.subject taneční skupina cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject management cs
dc.subject marketing cs
dc.subject strategický marketing cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject společenská odpovědnost organizace cs
dc.subject N-yoj Dance Team en
dc.subject dance group en
dc.subject education en
dc.subject management en
dc.subject marketing en
dc.subject strategic marketing en
dc.subject marketing plan en
dc.subject SWOT analisis en
dc.subject Porter analisis en
dc.subject CorporateSocialResponsibility en
dc.title Návrh marketingového plánu pro N-yoj Dance Team
dc.title.alternative Proposed Marketing Plan for the N-yoj Dance Team
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The purpose of the thesis is to design the marketing plan for N-yoj Dance Team, which will serve as a document for the management of group in the coming years. The first part deals with collection of theoretical information, their analysis and interpretation. The second - practical part provides space for creating a profile of N-yoj Dance Team, the analysis of current communication activities and analysis of the competitive environment. In the third project part will be designed the marketing plan containing specific marketing strategy. The last section contains a proposal of cooperation with selected non-profit organizations.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36972
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-14


Files in this item

Files Size Format View
hučík_2014_dp.pdf 2.294Mb PDF View/Open
hučík_2014_vp.doc 151Kb Microsoft Word View/Open
hučík_2014_op.doc 151Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account