Marketingová komunikace baget značky Simply Fresh u cílové skupiny studenti SŠ a VŠ

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingová komunikace baget značky Simply Fresh u cílové skupiny studenti SŠ a VŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čada, Jan
dc.contributor.author Vybíral, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:46:56Z
dc.date.available 2015-07-24T12:46:56Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33770
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je marketingová komunikace baget značky Simply Fresh se zaměřením na cílovou skupinu studentů střední a vysokých škol. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na marketing a marketingovou komunikaci. Praktická část se zabývá aplikací teoretických poznatků při nastavení marketingové komunikace Simply Fresh baget. Na základě analýz je zpracován návrh na zlepšení marketingové komunikace.
dc.format 70 s.
dc.format.extent 2843148
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingový mix 4P cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject ben-chmarking cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject BCG matice cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing mix 4P en
dc.subject marketing communications en
dc.subject promotional mix en
dc.subject ben-chmarking en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject BCG matrix en
dc.subject marketing research en
dc.title Marketingová komunikace baget značky Simply Fresh u cílové skupiny studenti SŠ a VŠ
dc.title.alternative Marketing Communications of Simply Fresh Baguettes Focused on Students of High Schools and Universities
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava
dc.date.accepted 2015-06-03
dc.description.abstract-translated The theme of this thesis is a marketing communications of Simply Fresh baguettes focused on students of High Schools and Universities. The work is divided into two parts. The theoretical part is focused on marketing and marketing communications. The practical part deals with the application of theoretical knowledge in setting marketing communicati-ons of Simply Fresh baguettes. It is elaborated a proposal to improve marketing communications based on the analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 39608
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
vybíral_2015_dp.pdf 2.711Mb PDF View/Open
vybíral_2015_vp.docx 26.96Kb Microsoft Word 2007 View/Open
vybíral_2015_op.docx 22.47Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account