B2B Marketing Strategy of a Chosen Company

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

B2B Marketing Strategy of a Chosen Company

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Iogova, Olga
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:37Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:37Z
dc.date.issued 2016-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37776
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvoření marketingové B2B strategie pro moldavský podnik speciali-zující se na certifikaci zboží a služeb, kontrolu kvality, inspekci a testování. I přes poměrně úzký záběr tohoto podnikání na moldavském trhu stále existuje konkurence a proto musí mít podnik efektivní strategii orientovanou na zákazníka. Teoretická část této práce identif-ikuje hlavní odlišnosti mezi B2B a B2C trhy. Identifikuje také konkrétní oblasti, na které je potřeba se při tvorbě efektivní marketingové strategie zaměřit. Druhá část obsahuje analýzu současných aktivit podniku i situaci na trhu. Třetí část navrhuje novou marketingovou strategii, která zahrnuje segmentaci, positioning a nezbytnou modifikaci marketingového mixu.
dc.format 98
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject B2B strategie cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject analýza PESTL cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject b2b marketing strategy en
dc.subject marketing of services en
dc.subject marketing mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PESTL analysis en
dc.subject Porter analysis en
dc.title B2B Marketing Strategy of a Chosen Company
dc.title.alternative Developing B2B Marketing Strategy for a Chosen Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava
dc.date.accepted 2016-05-31
dc.description.abstract-translated The aim of this project is creating B2B marketing strategy for a Moldavian company that works in domain of certification, quality control, inspection and testing. Although the field of activity is quite narrow and specific, competition on Moldavian market still exists and in order to be successful company needs more effective, costumer oriented strategy. The theoretical part describes main differences of B2B and B2C markets and particular features, on which a B2B service company needs to focus on in order to develop an effective marketing strategy. Second part contains analysis of current company's activities and situation on the market. Third part suggests new marketing strategy, including segmentation, positioning and necessary modifications in marketing mix.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Economics and Management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 42522
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
iogova_2016_dp.pdf 1.814Mb PDF View/Open None
iogova_2016_op.docx 24.33Kb Unknown View/Open None
iogova_2016_vp.docx 30.68Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account