Mikrobiální kvalita vybraných druhů jedlého hmyzu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mikrobiální kvalita vybraných druhů jedlého hmyzu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mlček, Jiří
dc.contributor.author Suchánková, Jiřina
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:26Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:26Z
dc.date.issued 2016-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38671
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo stanovit skupiny mikroorganizmů ve vzorcích jedlého hmyzu a porovnat mikrobiální kvalitu jednotlivého hmyzu. V teoretické části se diplomová práce zabývá charakteristikou vybraných druhů jedlého hmyzu, nutričním a mikrobiologickým složením hmyzu. Praktická část se zabývá konkrétním stanovením určitých skupin mikroorganizmů u živých, zamražených a tepelně opracovaných vzorků jedlého hmyzu a zkoumá, která úprava je z mikrobiologického hlediska efektivnější. V praktické části byla také porovnávána mikrobiální kvalita jedlého hmyzu, který se nacházel v různém vývojovém stádiu.
dc.format 90 s. (124 314 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Jedlý hmyz cs
dc.subject entomofagie cs
dc.subject mikrobiologie cs
dc.subject nutriční složení cs
dc.subject patogenita a nebezpečnost mikroorganizmů cs
dc.subject izolace cs
dc.subject Edible insects en
dc.subject Entomophagy en
dc.subject microbiology en
dc.subject nutritional composition en
dc.subject pathogenicity and microbial hazards en
dc.subject isolation en
dc.title Mikrobiální kvalita vybraných druhů jedlého hmyzu
dc.title.alternative Microbial Quality of Selected Species of Edible Insects
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Borkovcová, Marie
dc.date.accepted 2016-05-31
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis was to determine the groups of microorganisms in samples of edible insects and compare the microbial quality of individual insects. The theoretical part of the thesis deals with the characteristics of selected species of edible insects, nutritional and microbiological composition of insects. The practical part deals with the specific determination of certain groups of microorganisms in live, frozen and heat-treated samples of edible insects, and investigates which treatment is more effective from a microbiological point of view. In the practical part were also compared the microbial quality of edible insects that are found in various stages of development.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 37619
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
suchánková_2016_dp.pdf 1.195Mb PDF View/Open None
suchánková_2016_op.pdf 494.9Kb PDF View/Open None
suchánková_2016_vp.pdf 500.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account