Hodnocení vybraných analytických parametrů a biologicky aktivních látek výrobků z pseudocereálií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení vybraných analytických parametrů a biologicky aktivních látek výrobků z pseudocereálií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škrovánková, Soňa
dc.contributor.author Válková, Dagmar
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:40Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:40Z
dc.date.issued 2016-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38816
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce je zaměřena na charakteristiku, zpracování, zdravotní účinky a využití jednotlivých pseudocereálií pohanky, amarantu a quinoi. V práci jsou také popsány biologicky aktivní látky a analytické metody využívané pro stanovení vybraných parametrů, antioxidační aktivity a obsahu volných polyfenolů. Praktická část se zabývá stanovením sušiny, popela, hrubé bílkoviny a vlákniny, dále stanovením volných polyfenolů a antioxidační aktivity spektrofotometricky ve vybraných produktech z pseudocereálií.
dc.format 84 s. (115 783 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pseudocereálie cs
dc.subject analytické parametry cs
dc.subject antioxidační aktivita cs
dc.subject polyfenoly cs
dc.subject pseudocereals en
dc.subject analytical parameters en
dc.subject antioxidant activity en
dc.subject polyphenols en
dc.title Hodnocení vybraných analytických parametrů a biologicky aktivních látek výrobků z pseudocereálií
dc.title.alternative Determination of Selected Analytical Parameters and Biologically Active Substances in Pseudocereal Products
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sumczynski, Daniela
dc.date.accepted 2016-05-31
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis is focused on the characteristics, processing, health effects and the usage of pseudocereals - buckwheat, amaranth and quinoa. Biologically active compounds and analytical methods for determination of selected parameters, the antioxidant activity and the content of free polyphenols are also described. The practical part deals with the determination of dry matter, ash, crude protein and fiber content, determination of free polyphenols content, the antioxidant activity by spectrophotometric method in selected products from pseudocereals.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 37821
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
válková_2016_dp.pdf 74.22Mb PDF View/Open None
válková_2016_op.pdf 520.1Kb PDF View/Open None
válková_2016_vp.pdf 511.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account