Srovnání obsahů biogenních aminů u bílých vín ze Slovácké vinařské podoblasti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Srovnání obsahů biogenních aminů u bílých vín ze Slovácké vinařské podoblasti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňka, František
dc.contributor.author Trávníková, Ludmila
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:50Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:50Z
dc.date.issued 2016-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38921
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá srovnáním obsahů biogenních aminů u bílých vín ze Slovácké vinařské podoblasti. V teoretické části byla popsána technologie výroby bílých vín, v druhé kapitole byly popsány mikroorganismy produkující biogenní aminy ve víně a obsahy biogenních aminů vyskytující se ve víně. Ve třetí kapitole byly popsány faktory, které ovlivňují produkci biogenních aminů ve víně. V praktické části diplomové práce bylo analyzováno 100 vzorků bílých vín od 10 různých vinařů ročníku 2012 a 2013. U vzorků byly stanoveny obsahy biogenních aminů a bylo změřeno pH. Vzorky vína byly mezi sebou porovnány a byly stanoveny možné faktory, které mohly obsah biogenních aminů ovlivnit.
dc.format 109 s. (133 581 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject víno cs
dc.subject biogenní aminy cs
dc.subject mikroorganismy cs
dc.subject výroba vína cs
dc.subject wine en
dc.subject biogenic amines en
dc.subject microorganisms en
dc.subject wine production en
dc.title Srovnání obsahů biogenních aminů u bílých vín ze Slovácké vinařské podoblasti
dc.title.alternative Comparison of Biogenic Amines in White Wines from the Wine Region of Slovácko
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Burdíková, Irena
dc.date.accepted 2016-05-31
dc.description.abstract-translated The thesis deals with comparing the content of biogenic amines, for white wines from the wine region of Slovácko. The theoretical part describes the technology of white wines, in the second chapter were described microorganisms producing biogenic amines in wine and contents of biogenic amines occurring in wine. In the third chapter described factors that influence the production of biogenic amines in wine. In the practical part of the thesis analyzed 100 samples of white wines from 10 different vintners year 2012 and 2013. The samples were determined by the content of biogenic amines and the pH was measured. Wine samples were compared with each other and were determined possible factors that could influence the content of biogenic amines.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 37954
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
trávníková_2016_dp.pdf 6.094Mb PDF View/Open None
trávníková_2016_op.pdf 507.3Kb PDF View/Open None
trávníková_2016_vp.pdf 514.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account