Eutanazie a náboženství

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Eutanazie a náboženství

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Eutanazie a náboženství
Autor: Kudláčková, Soňa
Vedoucí: Šigut, Zdeněk
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je zprostředkovat čtenáři minimálně dva pohledy na eutanazii, názor racionálně smýšlející většinové společnosti a její minoritní části, která věří, ať už v Boha, v posmrtný život, ve vesmír a přírodní zákony, v cokoli, co je mimo nás a je nepřístupné běžnému smyslovému vnímání. Práce je zamyšlením se nad významem bolesti, umírání a smrti v životě člověka, nad etickými dopady eutanazie pro společnost. První kapitola teoretické části je věnována nástinu problematiky a uvedení pojmu do souvislostí dnešní společnosti. Druhá kapitola se zabývá fenoménem smrti, potřebami umírajících pacientů a jejich utrpením, které v nemoci prostupuje všechny dimenze člověka. Ne vždy musí být eutanazie jediným možným východiskem, proto je také část práce věnována paliativní a hospicové péči. Dějinnými souvislostmi a aktuální praxí eutanazie se zabývá kapitola čtvrtá. Poslední, pátá kapitola teoretické části, čtenáře seznamuje se smýšlením pěti nejvýznamnějších náboženství současnosti a s jejich přístupem ke konci života člověka a k eutanazii. Praktická část práce je věnována sociologickému průzkumu, který je zaměřen na zjištění postojů různých sociálních skupin, především ateistů a věřících, k problematice umírání, smrti a eutanazie.
URI: http://hdl.handle.net/10563/39887
Datum: 2016-10-26
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 28935


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
kudláčková_2017_dp.pdf 1.347Mb PDF Zobrazit/otevřít None
kudláčková_2017_op.docx 16.70Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
kudláčková_2017_vp.docx 16.02Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet