Implementace konceptu společenské odpovědnosti do strategického řízení malých a středních firem řízených dle metody BSC

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Implementace konceptu společenské odpovědnosti do strategického řízení malých a středních firem řízených dle metody BSC

Show full item record

Thumbnail
Title: Implementace konceptu společenské odpovědnosti do strategického řízení malých a středních firem řízených dle metody BSC
Author: Seidler, Jiří
ISBN: 978-80-7454-702-7
URI: http://hdl.handle.net/10563/41579
Date: 2010-07-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 136
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Předkládaná dizertační práce se zabývá tematikou společenské odpovědnosti firem, její implementací do strategického řízení společnosti a vlivem na ekonomickou výkonnost společnosti. Autor si klade za cíl nahlížet na problematiku společenské odpovědnosti firem ne pouze v původním základním teoretickém vymezení, nýbrž v přesazích, které společenská odpovědnost v současném světě může mít, zejména ve smyslu formování pozitivních vztahů se zákazníky, dodavateli a s ostatními "stakeholders", zvyšování hodnoty podniku jako takového a budování "goodwill" společnosti. Cílem dizertační práce je prozkoumat situaci malých a středních podniků na českém trhu z pohledu jejich znalosti a schopnosti implementovat do strategického managementu zásady společensky odpovědného podnikání. Dále na základě výsledků kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu navrhnout konkrétní metodiku implementace politiky společenské odpovědnosti do strategického řízení těchto firem. Za výchozí metodu strategického řízení podniku, ze které autor v předkládané práci vychází a kterou dále rozvíjí, je zvolena strategie řízení založená na bázi Balanced Scorecard. Autor ji aktualizuje o "měkké" sociální faktory a aspiruje na předložení funkčního strategického přístupu k implementaci principů společenské odpovědnosti do firemního řízení s dlouhodobým pozitivním ekonomickým efektem.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
seidler_2017_dp.pdf 966.9Kb PDF View/Open None
seidler_2017_op.pdf 544.2Kb PDF View/Open None
seidler_2017_vp.pdf 834.2Kb PDF View/Open None
seidler_2017_teze.pdf 2.245Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account