Implementace konceptu společenské odpovědnosti do strategického řízení malých a středních firem řízených dle metody BSC

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Implementace konceptu společenské odpovědnosti do strategického řízení malých a středních firem řízených dle metody BSC

Show simple item record

dc.contributor.author Seidler, Jiří
dc.date.accessioned 2017-11-29T13:17:56Z
dc.date.available 2017-11-29T13:17:56Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-702-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41579
dc.description.abstract Předkládaná dizertační práce se zabývá tematikou společenské odpovědnosti firem, její implementací do strategického řízení společnosti a vlivem na ekonomickou výkonnost společnosti. Autor si klade za cíl nahlížet na problematiku společenské odpovědnosti firem ne pouze v původním základním teoretickém vymezení, nýbrž v přesazích, které společenská odpovědnost v současném světě může mít, zejména ve smyslu formování pozitivních vztahů se zákazníky, dodavateli a s ostatními "stakeholders", zvyšování hodnoty podniku jako takového a budování "goodwill" společnosti. Cílem dizertační práce je prozkoumat situaci malých a středních podniků na českém trhu z pohledu jejich znalosti a schopnosti implementovat do strategického managementu zásady společensky odpovědného podnikání. Dále na základě výsledků kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu navrhnout konkrétní metodiku implementace politiky společenské odpovědnosti do strategického řízení těchto firem. Za výchozí metodu strategického řízení podniku, ze které autor v předkládané práci vychází a kterou dále rozvíjí, je zvolena strategie řízení založená na bázi Balanced Scorecard. Autor ji aktualizuje o "měkké" sociální faktory a aspiruje na předložení funkčního strategického přístupu k implementaci principů společenské odpovědnosti do firemního řízení s dlouhodobým pozitivním ekonomickým efektem.
dc.format 136
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Společenská odpovědnost firem cs
dc.subject odpovědný management cs
dc.subject společensky odpovědná firma cs
dc.subject odpovědné podnikání cs
dc.subject Balanced Scorecard cs
dc.subject certifikace společenské odpovědnosti firem cs
dc.subject strategické řízení cs
dc.subject Corporate social responsibility en
dc.subject responsible management en
dc.subject socially responsible enterprise en
dc.subject socially responsible business en
dc.subject Balanced Scorecard en
dc.subject certification of corporate social responsibility en
dc.subject strategic management en
dc.title Implementace konceptu společenské odpovědnosti do strategického řízení malých a středních firem řízených dle metody BSC
dc.title.alternative Implemantation of the corporate social responsibility concept into the strategic management of small to medium sized enterprises managed by the BSC method
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Král, Bohumil
dc.contributor.referee Lipták, František
dc.date.accepted 2017-11-20
dc.description.abstract-translated This dissertation deals with the topic of corporate social responsibility, its implementation into the strategic management of a company, and its impact on the company's economic performance. The author approaches the issue of corporate social responsibility not only with regard to the original basic theoretical definition but also in relation to its significance in today's world, particularly in terms of forming positive relationships with customers, suppliers and other stakeholders, increasing the value of an enterprise itself and building up the "goodwill" of a company. The objective of the dissertation is to examine the situation in small and medium-sized enterprises operating on the Czech market in terms of the knowledge and skills required to implement the principles of socially-responsible business into strategic management, and then, based on the results of qualitative and quantitative research, to provide a specific methodology for this implementation. Concerning the strategic management method, the dissertation makes use the Balanced Scorecard management strategy, which the author has further developing by supplementing it with "soft" social factors, so as to present a functional strategic approach to the implementation of social responsibility principles into company management with a long-term positive economic effect.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 48245
dc.date.submitted 2017-06-05


Files in this item

Files Size Format View Description
seidler_2017_dp.pdf 966.9Kb PDF View/Open None
seidler_2017_op.pdf 544.2Kb PDF View/Open None
seidler_2017_vp.pdf 834.2Kb PDF View/Open None
seidler_2017_teze.pdf 2.245Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account