Projekt online marketingové komunikace ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt online marketingové komunikace ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramoliš, Jan
dc.contributor.author Andrýsková, Michaela
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:02:02Z
dc.date.available 2018-07-04T15:02:02Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43677
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je zpracování projektu online marketingové komunikace ve vybrané společnosti. Práce se opírá o zjištěné teoretické poznatky a provedenou analýzu společnosti, analýzu jejich konkurentů a provedené dotazníkové šetření. Výsledky analýz a dotazníkového šetření jsou shrnuty pomocí SWOT analýzy, na základě níž vznikl projekt online marketingové komunikace. Projekt je zaměřený na zlepšení webové prezentace, komunikace na sociálních sítích a na e-mailový marketing vhodný pro budování vztahů se současnými zákazníky. Navržené řešení obsahuje také využití online reklamy či barteru. Celý projekt je podroben časové, nákladové a rizikové analýze.
dc.format 126 s. (189 575 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject online marketing cs
dc.subject online nástroje marketingové komunikace cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject webové stránky cs
dc.subject marketing communications en
dc.subject online marketing en
dc.subject online marketing communication tools en
dc.subject social networks en
dc.subject website en
dc.title Projekt online marketingové komunikace ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Online Marketing Communication Project in Chosen Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pilík, Michal
dc.date.accepted 2018-05-28
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to elaborate the online marketing communication project in chosen company. The thesis is based on the theoretical knowledge and the analysis of the company, the analysis of its competitors and the questionnaire survey. The results of the analysis and the questionnaire survey are summarized by using the SWOT analysis, based on which was the online marketing communication project made. The project is focused on improving current web presentation, communication on social network and on e-mail marketing for building relationships with current customers. The suggested solutions also included the use of online advertising and barter. The whole project is subjected to time, cost and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing, specializace Design management cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing, Specialization: Design Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49143
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
andrýsková_2018_dp.pdf 5.622Mb PDF View/Open None
andrýsková_2018_op.docx 23.83Kb Unknown View/Open None
andrýsková_2018_vp.docx 24.40Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account