Projekt zlepšení marketingové komunikace ve vybrané firmě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zlepšení marketingové komunikace ve vybrané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Küršnerová, Sandra
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:02:02Z
dc.date.available 2018-07-04T15:02:02Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43679
dc.description.abstract Tato diplomová práce má za cíl vytvořit projekt, který by vedl ke zlepšení stávající marketingové komunikace vybrané firmy. Tato diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí - teoretické části, analytické části a projektové části. Teoretická část práce je složena informací získaných z literární rešerše dostupných zdrojů na téma marketingové komunikace, komunikačního mixu a internetového marketingu. V analytické části se práce zabývá stručným představením vybrané firmy, jejími strategiemi a mixem jejích komunikačních aktivit. V této části je také analyzováno její vnitřní a vnější prostředí. Projektová část je založena na poznatcích zjištěných v analytické části práce a na základě získaných poznatků je vytvořen projekt na zlepšení marketingového komunikačního mixu této firmy, v horizontu období od června 2018 do června 2019. Tento projekt je podroben nákladové, časové a rizikové analýze.
dc.format 92
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject zlepšení marketingové komunikace cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PESTE analýza cs
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject marketing na e-shopech cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject improving of marketing comunication en
dc.subject marketing mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PESTE analysis en
dc.subject internet marketing en
dc.subject e-shop marketing en
dc.title Projekt zlepšení marketingové komunikace ve vybrané firmě
dc.title.alternative The Project to Improve Marketing Communication in Selected Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Horáková, Monika
dc.date.accepted 2018-05-28
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to create project to improve actual marketing communication in selected company. This thesis is composed into three main parts theoretical part, analytic part and project part. Theoretical part of this thesis is composed of information which were obtained in literature research of available sources on marketing communication, comunication mic and internet marketing. The analytical part deals with the brief introduction of the selected company, its strategies and communication activities. This part also analysis its internal and external environment. Project part is based on information which were obtained from analytical part and based on this knowledge is created project to improve marketing communication mix of this company in the period since June 2018 to June 2019. This project is subjected to cost, time and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing, specializace Design management cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing, Specialization: Design Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49145
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
küršnerová_2018_dp.pdf 3.104Mb PDF View/Open None
küršnerová_2018_op.docx 24.47Kb Unknown View/Open None
küršnerová_2018_vp.docx 25.71Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account