[NEOBHÁJENO] A Business Plan for Gardavsky Scarfs

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] A Business Plan for Gardavsky Scarfs

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramná, Eva
dc.contributor.author Gardavsky, Caro
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:54:32Z
dc.date.available 2021-07-26T10:54:32Z
dc.date.issued 2019-11-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/48028
dc.description.abstract Dle daného formátu se tato bakalářská práce dělí na část teoretickou a praktickou. Část teoretická obsahuje především základní pojmy a jejich vysvětlení, vybrané postupy a další praktické pomůcky. Z této části pak čerpá navazující část druhá - praktická, kde je dále zpracován průzkum trhu formou kombinovaných technik marketingového výzkumu, především kvalitativního charakteru. Je zde určená cenová citlivost produktu, vyhodnocení hlavních cenových kategorií v odvětví a zařazení daného produktu do vhodné cenové kategorie. Dále následuje podrobný popis značky a produktu v další návaznosti na cíl této práce, kterým je zpracování podnikatelského záměru, zmapování konkurenčního prostředí v odvětví a prosazení produktu pomocí specifických marketingových nástrojů a možností propagace. Tímto produktem jsou originální autorské šátky s širokým spektrem využití.
dc.format 95 s. (134764 znaků).
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikatelský plán cs
dc.subject podnikatelský záměr cs
dc.subject podnik cs
dc.subject podnikání cs
dc.subject podnikatel cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject cílový trh cs
dc.subject tržní prostředí cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject průzkum trhu cs
dc.subject nasycenost trhu cs
dc.subject marketingové strategie cs
dc.subject proniknutí na trh cs
dc.subject způsoby propagace cs
dc.subject šátek cs
dc.subject šátky cs
dc.subject business plan en
dc.subject business scheme en
dc.subject enterprise en
dc.subject entrepreneurship en
dc.subject entrepreneur en
dc.subject marketing mix en
dc.subject target market en
dc.subject market environment en
dc.subject marketing research en
dc.subject market saturation en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject market penetration en
dc.subject ways of promotion en
dc.subject scarf en
dc.subject scarfs en
dc.subject scarves en
dc.title [NEOBHÁJENO] A Business Plan for Gardavsky Scarfs
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] A Business Plan for Gardavsky Scarfs
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Virglerová, Zuzana
dc.date.accepted 2020-06-15
dc.description.abstract-translated According to given format, this Bachelor Thesis is divided into the theoretical and practical part. Above all, the theoretical part contains crucial terms and their explanation, following with chosen procedural rules and other practical aids. The second part is based on the theory given in the first one, starting with rather qualitative research based on a combination of marketing research techniques. Price sensitivity of a product is hereby defined along with evaluation of main price categories in the industry and the given product is fitted within the suitable price category. In addition, there is the accurate description of the brand and product. The ultimate goal of this thesis follows. Providing a business scheme, revealing the competitive environment in the industry, claiming the position on the market by using specific marketing tools and promotion possibilities are the key elements to be fulfilled. Original authorial scarves of a multifunctional use are the crucial product.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 54549
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2020-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
gardavsky_2020_dp.pdf 2.225Mb PDF View/Open None
gardavsky_2020_op.doc 51.5Kb Unknown View/Open None
gardavsky_2020_vp.pdf 271.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account