Vliv surovin a jejich směsí na porositu muffinů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv surovin a jejich směsí na porositu muffinů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Burešová, Iva
dc.contributor.author Rundtová, Kateřina
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:58:10Z
dc.date.available 2021-07-26T10:58:10Z
dc.date.issued 2020-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49393
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vlivem mouk o různé granulaci (hladká, polohrubá, hrubá a chlebová) a různým typem vajec (dehydrovaná, rehydrovaná a čerstvá) na porositu a tex-turní vlastnosti muffinů. V teoretické části je definován muffin, dále jsou zde popsány suroviny na jejich výrobu a celá technologie výroby. Teoretická část končí kapitolou o porositě muffinů, kde je také přidán popis dalších texturních vlastností. V praktické části jsou definovány použité suroviny a receptura. Následuje popis laboratorní výroby muffi-nů a postup při jejich testování. Praktická část je zakončená kapitolou, která se věnuje výsledkům a diskuzi, ze kterých vyplynulo, že granulace mouky i typ vajec hraje vý-znamnou roli na výsledné vlastnosti muffinů. Nejvhodnější moukou pro výrobu muffinů s ohledem na výsledné parametry byla hladká mouka, která stejně jako dehydrovaná vej-ce, zlepšovala vlastnosti muffinů.
dc.format 56 s. (87 981 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject porosita cs
dc.subject muffiny cs
dc.subject texturní vlastnosti cs
dc.subject porosity en
dc.subject muffins en
dc.subject textural properties en
dc.title Vliv surovin a jejich směsí na porositu muffinů
dc.title.alternative Impact of raw materials and their blends on porosity of muffins
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šottníková, Viera
dc.date.accepted 2020-06-05
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the influence of flours of different granulation (coarse, semi coarse, fine, fine brown) and different types of eggs (nonhydrated dried eggs, rehyd-rated dried eggs and fresh eggs) on porosity and texture properties of muffins. The theo-retical part defines muffin, then describes materials needed for production and with the complete technology of production. The theoretical part ends with a muffin porosity cha-pter where additional textural properties are described. In the practical part there is a de-finition of used materials and a prescription followed by description of laboratory produ-ction of muffins and the testing procedure used. The practical part ends with chapter dea-ling with the results and a discussion from which emerged that flour granulation and egg type is essential for resulting parameters of muffins. The best flour for muffin producti-on, with respect to resulting parameters, is fine flour which enhanced muffin properties in the same way as nonhydrated eggs.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.identifier.stag 56691
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2020-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
rundtová_2020_dp.pdf 1.968Mb PDF View/Open None
rundtová_2020_op.pdf 732.9Kb PDF View/Open None
rundtová_2020_vp.pdf 727.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account