Analýza komunikace společnosti Indet Safety Systems a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza komunikace společnosti Indet Safety Systems a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komínková, Miroslava cs
dc.contributor.author Hajda, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:19:09Z
dc.date.available 2010-07-16T15:19:09Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5865
dc.description.abstract Bakalářská práce je převážně o vnitrofiremní komunikaci a jejím vlivu na efektivní fungování společnosti Indet Safety Systems a.s. Hlavním cílem mé práce je shromáždění informací o úrovni komunikace v této firmě a navržení opatření vedoucích ke zlepšení. V teoretické části jsou zpracovány literární zdroje týkající se lidské komunikace, komunikace vnitrofiremní, komunikačních nástrojů a forem. V části praktické je stručná historie společnosti, vývoj počtu zaměstnanců, analýza PEST, SWOT, popis prostředků komunikace a způsoby jejího využití. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 1166808 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject vnitrofiremní komunikace cs
dc.subject interpersonální komunikace cs
dc.subject verbální a neverbální komunikace cs
dc.subject komunikační kanály cs
dc.subject komunikační nástroje cs
dc.subject communication en
dc.subject internal communication en
dc.subject interpersonal communication en
dc.subject verbal and non-verbal communication en
dc.subject communication channels en
dc.subject communication instruments en
dc.title Analýza komunikace společnosti Indet Safety Systems a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of communication of the Indet Safety Systems Inc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Staňková, Pavla cs
dc.date.accepted 2008-06-09 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is concerned mainly about internal communication and its influence on effective function of the Indet Safety Systems Inc. The main aim of this work is gathering information about communication level in these company and proposition procuration oriented to improvement. There are processed literary sources concerning human communication, internal communication, communications instruments and forms in the theoretical part. In the practical part there is brief history of the company, development of the number of employees, PEST and SWOT analysis, description of communication instruments and ways of its usage. en
dc.description.department Ústav informatiky a statistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/114 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9708
dc.date.assigned 2008-03-17 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hajda_2008_bp.pdf 1.112Mb PDF View/Open
hajda_2008_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
hajda_2008_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account