Dynamické webstránky ZO ČSCH Zdounky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dynamické webstránky ZO ČSCH Zdounky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel cs
dc.contributor.author Déduch, Alexander cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T21:27:13Z
dc.date.available 2010-07-16T21:27:13Z
dc.date.issued 2008-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6673
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vytvoření dynamických webových stránek pro ZO ČSCH Zdounky. Stránky budou následně použity v běžném internetovém provozu. První část prá-ce je věnována historii internetu a technologiím použitým při vytváření stránek. V další části je uvedena struktura webových stránek s náhledy obrazovek a struktura databáze s popisem jednotlivých tabulek. Posledním část práce obsahuje popis webových stránek z pohledu návštěvníka i administrátora. cs
dc.format 49 s., 4 s. příloh cs
dc.format.extent 3134593 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject web technologies en
dc.subject PHP en
dc.subject MySQL en
dc.subject dynamic webpages en
dc.subject webové technologie cs
dc.subject PHP cs
dc.subject MySQL cs
dc.subject dynamické webstránky cs
dc.title Dynamické webstránky ZO ČSCH Zdounky cs
dc.title.alternative Dynamic webpages - ZO ČSCH Zdounky en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dulík, Tomáš cs
dc.date.accepted 2008-06-05 cs
dc.description.abstract-translated The main aim of the thesis is to create the web presentation for the club ZO ČSCH Zdoun-ky. The webpages will be used in regular internet traffic. The first part of this thesis deals with the history of internet and the technologies used to create the project. Furthermore, I present the structure of the dynamic webpages with several views and the structure of the database accompained by the description of the tables. The last part contain the description of the webpages from the point of view of a visitor and an administrator. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 8989
dc.date.assigned 2008-02-20 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject WWW design cs
local.subject dynamické WWW aplikace cs
local.subject databáze cs
local.subject web pages en
local.subject dynamic web applications en
local.subject database en


Files in this item

Files Size Format View
déduch_2008_bp.pdf 2.989Mb PDF View/Open
déduch_2008_vp.doc 295.5Kb Microsoft Word View/Open
déduch_2008_op.doc 290Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account