Edukativně poradenské způsoby zvládání drogových závislostí mladistvých

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Edukativně poradenské způsoby zvládání drogových závislostí mladistvých

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Edukativně poradenské způsoby zvládání drogových závislostí mladistvých
Autor: Předota, David
Vedoucí: Šafařík, Milan
Abstrakt: Cílem práce na téma Edukativně poradenské způsoby zvládání drogových závislostí je seznámit s problematikou drog, závislostí, jejich rozdělením a poukázáním na jednotlivé aspekty, které riziko drogových závislostí zvyšují a způsoby, jak jim předcházet. Budou zde popsány základní pojmy, které se k drogovým závislostem vztahují. Po úvodním seznámení v oblasti drog, závislostí a abstinenčního syndromu se ve stručnosti zaměřím na jednotlivé návykové látky s popisem, o jaké omamné a psychotropní látky se jedná. Ve třetí části se věnuji prevenci drogových závislostí. Tento úsek je spíše směřován na oblast sekundární a terciální prevence. Tedy oblast, ve které je jedinec drogou již zasažen. Zvládání a léčba drogových závislostí, je oblastí, která se přímo zabývá pomocí jedinci zasaženého návykovou látkou. Je potřeba si uvědomit, že smyslem každé léčby je redukovat užívání drog, zlepšovat osobní zázemí a sociální fungování, snižovat rizika a zlepšit kvalitu života. Celý tento proces, je zaměřen na jediný cíl a tím je abstinence. Tato práce poukazuje na několik způsobů léčby, jenž vychází ze zkušeností autorů. Kontaktnímu centru je věnována samostatná kapitola. Podstatou je charakterizovat a přiblížit činnost tohoto centra široké veřejnosti. Považuji za nutné poukázat na to, že nízkoprahová zařízení jsou stěžejním bodem jak pomoci zvládnout drogovou závislost. Součástí práce je analýza činnosti tohoto zařízení ve Statutárním městě Chomutov.
URI: http://hdl.handle.net/10563/7400
Datum: 2008-03-28
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.03.2010
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 1009190


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
předota_2008_dp.pdfZablokované 1.176Mb PDF
předota_2008_vp.doc 67.22Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
předota_2008_op.doc 54.19Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet