Problémové vyučování na základních a středních školách v Břeclavi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problémové vyučování na základních a středních školách v Břeclavi

Show full item record

No preview available
Title: Problémové vyučování na základních a středních školách v Břeclavi
Author: Kokrhelová, Gabriela
Advisor: Mazánková, Libuše
Abstract: V teoretické části své práce jsem se snažila přiblížit koncepci školské reformy v souvislosti se zavedením rámcového výukového programu, který směřuje k vytvoření klíčových kompetencí žáků, jako nutnosti pro život v dnešní společnosti. V souvislosti s tím jsem klasifikovala didaktické metody obecně, konkrétně pak metody problémového vyučování a objasnila jejich podstatu při vytváření klíčových kompetencí k řešení problému. Pokusila jsem se pomocí dostupné literatury definovat, co se problémovým učením rozumí, co je podstatou problému jako takového a v neposlední řadě jsem se pokusila přiblížit princip navození problémové situace ve školním prostředí jak obecně, tak na konkrétních příkladech, včetně způsobů možného řešení. V empirické části jsem se věnovala rozboru vlastního nestandardizovaného dotazníku, kde respondenty byli učitelé základních a středních škol v Břeclavi. Cílem mého dotazníku bylo vytvořit náhled na využívání metody problémového vyučování, jeho realizaci, účinnost a úskalí, které toto využívání provází v praxi. Výsledky výzkumu jsem vyhodnotila, utvořila dílčí závěr a pro zajímavost srovnala s výsledky mezinárodního projektu PISA. Pro ilustraci jsem v závěru empirické části přiblížila modelový vzdělávací program s názvem Tvořivá škola a uvedla konkrétní možnosti jeho využití v praxi.
URI: http://hdl.handle.net/10563/7572
Date: 2008-03-05
Availability: Pouze v rámci univerzity
Department: Institut mezioborových studií
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: A 1008977


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
kokrhelová_2008_dp.pdfBlocked 1.186Mb PDF
kokrhelová_2008_vp.doc 64.19Kb Microsoft Word View/Open
kokrhelová_2008_op.doc 63.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account