Komunikační strategie Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační strategie Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Zedková, Irena
dc.date.accessioned 2010-07-18T00:34:45Z
dc.date.available 2010-07-18T00:34:45Z
dc.date.issued 2009-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9897
dc.description.abstract Propagace a popularizace vědy a výzkumu je důkazem úrovně organizace i vizitkou úrovně státu. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. je veřejná výzkumná instituce, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo dopravy. Základní činností organizace je výzkum a vývoj a posláním je být uznávanou a odborně nezávislou organizací, jejíž výsledky práce jsou přínosné pro rozvoj dopravního sektoru národního i evropského měřítka. Výstižně je vize firmy shrnuta v mottu "Naše znalosti Vaším zdrojem". K naplnění vytčených cílů je třeba zajistit kvalitní výsledky výzkumu, stejně jako účinné prostředky a nástroje komunikace, které nám mohou pomoci firemních cílů dojít. V práci je zpracován optimální návrh pro komunikační strategii Centra dopravního výzkumu, v. v. i., respektující poslání a cíle komunikace firmy. cs
dc.format 109, 10 s. obr. priloh cs
dc.format.extent 3131481 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Centrum dopravního výzkumu cs
dc.subject v. v. i cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject interní a externí komunikace cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject Porterův model konkurenčních sil cs
dc.subject portfolio služeb organizace cs
dc.subject public relations cs
dc.subject SLEPT a SWOT analýzy cs
dc.subject veřejná výzkumná instituce cs
dc.subject Transport Research Center en
dc.subject target group en
dc.subject internal and external communication en
dc.subject communication strategy en
dc.subject marketing communication en
dc.subject Porter's Five Forces Analysis en
dc.subject services portfolio en
dc.subject public relations en
dc.subject SLEPT and SWOT analysis en
dc.subject public research institutions. The objective of dissertation is an optimal communication strategy for the Transport Research Center respecting the mission and objectives of business communication en
dc.title Komunikační strategie Centra dopravního výzkumu, v. v. i. cs
dc.title.alternative Communication strategy Transport Research Center en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pospíšil, Karel
dc.date.accepted 2009-06-02
dc.description.abstract-translated Promotion and popularization of science and research is a proof of the level of organization and showcase the State level. Transport Research Center is a public research institution, whose founder is the Ministry of Transport. Basic activities of the organization is to research and development and mission to be recognized and professionally independent organization whose results are useful for the development of the transport sector and the national scale. Company vision is succinctly summarized in the motto "Our knowledge of your source." To meet such objectives is necessary to ensure the quality of research results, as well as effective means of communication and tools that can help us be corporate objectives. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 10591
dc.date.assigned 2009-01-12
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zedková_2009_dp.pdfBlocked 2.986Mb PDF View/Open
zedková_2009_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
zedková_2009_op.pdf 139.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account