Geo-marketing

DSpace Repository

Language: English čeština 

Geo-marketing

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Indra, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-18T02:12:19Z
dc.date.available 2012-02-17T13:50:03Z
dc.date.issued 2009-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10082
dc.description.abstract Práce Geomarketing se v teoretické části věnuje především zařazení geomarketingu mezi ostatní odvětví marketingu. Zasazuje Geomarketing mezi disciplíny, které pomáhají při vytváření a realizaci marketingové strategie. Dále se autor v práci zabývá aplikací geomar-ketingu v oblasti telekomunikací. Aplikuje jednotlivé části geomarketingu na situace ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a pokouší se pomocí analýzy potvrdit hy-potézu, že lidé žijící ve stejné oblasti mají podobné chování. V projektové části autor navr-huje úpravu komunikace společnosti při využití geomarketingu. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 10790942 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 27.04.2011
dc.subject Geomarketing cs
dc.subject marketing cs
dc.subject segmentace cs
dc.subject targeting cs
dc.subject positioning cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komuni-kační mix cs
dc.subject telekomunikace cs
dc.subject Geomarketing en
dc.subject marketing en
dc.subject segmentation en
dc.subject targeting en
dc.subject positioning en
dc.subject marketing mix en
dc.subject communi-cation mix en
dc.subject telecommunications en
dc.title Geo-marketing cs
dc.title.alternative Geo - Marketing en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina
dc.date.accepted 2009-05-27
dc.description.abstract-translated The work Geomarketing is in theoretical part dedicated to place Geomarketing between other parts of marketing. Also is placing Geomarketing in disciplines that help in creation and realization of marketing strategy. Further is author trying to apply Geomarketing and its parts in telecommunication area and is using knowledge form Telefónica O2 Czech Re-public, a.s. company. Author is also trying to confirm the hypothesis that people living in the same area have similar behavior. Project part is dedicated to proposal of communica-tion by using the Geomarketing knowledge. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 10605
dc.date.assigned 2009-01-12
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
indra_2009_dp.pdfBlocked 10.29Mb PDF View/Open
indra_2009_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
indra_2009_op.doc 66Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account