Suicidální tendence u vkové skupiny 15 až 26 let

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Suicidální tendence u vkové skupiny 15 až 26 let

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Suicidální tendence u vkové skupiny 15 až 26 let
Autor: Chalupová, Ludmila
Vedoucí: Řeháčková, Helena
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce je zjistit, kteří činitelé či okolnosti mohou mít vliv na suicidální myšlenky, či tendence u lidí ve věkové kategorii 15 až 26 let. Práce je rozdělena na teore-tickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje základní pojmy, dějiny sebevražd, vlivy vedoucí k sebevraždě, způsoby provedení sebevražd, statistické údaje, prevenci, suicidální jednání, problémy dospívajících, varovné signály a krizovou intervenci. V praktické části zkoumám dotazníkovým šetřením u věkové skupiny 15 až 26 let faktory vedoucí k suicidálním myšlenkám nebo tendencím, faktory vedoucí k suicidálním pokusům a reak-ce mladých lidí na oznámení plánovaného suicidia jejich kamarádem. V závěru práce jsem celkově zhodnotila zjištěné skutečnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/10193
Datum: 2009-05-14
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 12297


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
chalupová_2009_bp.pdf 1.835Mb PDF Zobrazit/otevřít
chalupová_2009_vp.doc 50Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
chalupová_2009_op.doc 35Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet