Úloha a význam internetu v marketingových komunikacích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úloha a význam internetu v marketingových komunikacích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prachař, Štěpán
dc.contributor.author Lacinová, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:43:21Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:28Z
dc.date.issued 2006-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1020
dc.description.abstract Práce shrnuje teoretická východiska, která by měla mít na paměti firma uvažující o své prezentaci na internetu. Alespoň částečně ukazuje vývoj internetu, jeho rozšíření a možnost aplikací marketingových komunikací. Také vysvětluje základní pojmy. V praktické části analyzuje existující webové stránky různých organizací a snaží se na nich ukázat příklady správně řešených záležitostí, ale také nedostatky těchto prezentací. Projektová část je zaměřena na navržení a uvedení webových stránek konkrétní organizace s přihlédnutím k dříve zmíněným faktům. cs
dc.format 103 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1923220 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 11.05.2011
dc.subject marketing cs
dc.subject internet cs
dc.subject webové stránky cs
dc.subject prezentace cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject připojení k internetu cs
dc.subject marketing en
dc.subject internet en
dc.subject web pages en
dc.subject presentation en
dc.subject communication en
dc.subject connection to internet en
dc.title Úloha a význam internetu v marketingových komunikacích cs
dc.title.alternative Function of Internet and its meaning in the marketing communications en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pavlů, Dušan
dc.date.accepted 2006-05-31
dc.description.abstract-translated This work summarize theoretical base which should be kept in mind by every company thinking about their presentation at intenet. At least partially shows progress of internet, its expansion and possibility of application of marketing communication in it. Work exerts to explain basic definitions. Practical part of work analyses existing web pages of different organizations and is trying to show definite examples of properly handled matters and also shortcommings of these presentations. Project part is focused on design and initiation of web pages of particular organization within accepted facts mentioned above. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2723
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
lacinová_2006_dp.pdfBlocked 1.834Mb PDF View/Open
lacinová_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
lacinová_2006_op.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account