Sociální služby

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální služby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Světlíková, Magdaléna
dc.date.accessioned 2010-07-18T03:52:44Z
dc.date.available 2010-07-18T03:52:44Z
dc.date.issued 2009-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10279
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o sociálních službách. Teoretické část se zabývá historic-kým vývojem sociálních služeb, správě sociálních služeb, zaměřuji se také na zařízení so-ciálních služeb, cílovým skupinám klientů, kterým jsou sociální služby poskytová-ny a typologii sociálních služeb. Do teoretické části jsem zahrnula i kapitolu o masmediální komunikaci. V praktické části se zabývám informovaností obyvatelů Zlín-ského kraje o náplni sociálních služeb ve Zlíně. cs
dc.format 76 s., 18 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1363532 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject sociální poradenství cs
dc.subject služby sociální péče cs
dc.subject služby sociální prevence cs
dc.subject pobytové služby ambulantní služby cs
dc.subject terénní služby cs
dc.subject zařízení sociálních služeb cs
dc.subject typologie sociálních služeb podle cílových skupin cs
dc.subject správa sociálních služeb cs
dc.subject masmediální komunikace cs
dc.subject : social en
dc.subject social services en
dc.subject social work en
dc.subject social advice en
dc.subject social care services en
dc.subject prevention of social services en
dc.subject residential services en
dc.subject outpatient services en
dc.subject landscaping services arrangement social services en
dc.subject types of social services by target groups en
dc.subject service-management services en
dc.subject mass media communications en
dc.title Sociální služby cs
dc.title.alternative Informedness about social services en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nováková, Radana
dc.date.accepted 2009-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with social services. The theoretical part deals with the historic development by social services administration of social services also focuses on equipment social services, target groups of clients for whom social services are provided and typolo-tures of social services. In the theoretical part i included a chapter on Mass Media and communication-ci. In the practical part we deal with information about the inhabitants of the Zlin region content social services in Zlin. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 11521
dc.date.assigned 2009-02-13
utb.result.grade B
local.subject dějiny sociální práce cs
local.subject history of social work en


Files in this item

Files Size Format View
světlíková_2009_bp.pdf 1.300Mb PDF View/Open
světlíková_2009_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
světlíková_2009_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account