Analysis of Employee Motivation System in Bank XY

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Analysis of Employee Motivation System in Bank XY

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analysis of Employee Motivation System in Bank XY
Autor: Pejřová, Ivana
Vedoucí: Matošková, Jana
Abstrakt: Protože motivovaní zaměstnanci jsou důležití pro každou společnost, cílem této práce bylo zjistit, jaká je motivace zaměstnanců v bance XY, a udělat takové návrhy na zlepšení v oblasti motivace, aby byli zaměstnanci v práci více motivováni a také spokojeni. Práce je rozdělena na dvě části: teoretická a praktická. Co se týče teorie, pozornost je věnována problematice potřeb, podnětů, motivů, motivačních teorií, frustraci a sociologicko-psychologickému výzkumu. Praktická část se zabývá bankou XY, jejím oddělením Lidských zdrojů a možné motivaci jejích zaměstnanců. Několika zaměstnancům byly rozdány dotazníky, abychom se více dozvěděli o motivačních faktorech v bance. Dotazníky byly posléze vyhodnoceny. Praktickou část uzavírají návrhy na zlepšení motivace zaměstnanců. Tyto návrhy jsou založeny na výsledcích dotazníku obohacené o rozhovory s třemi zaměstnanci banky. V závěru jsou vypsány odhadované náklady spojené se zavedením těchto návrhů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/10331
Datum: 2009-05-14
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav anglistiky a amerikanistiky
Studijní obor: Anglický jazyk pro manažerskou praxi
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 11269


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
pejřová_2009_bp.pdf 1012.Kb PDF Zobrazit/otevřít
pejřová_2009_vp.doc 48Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
pejřová_2009_op.doc 52.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet