Marketing jako faktor konkurenceschopnosti firmy greiner packaging slušovice, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketing jako faktor konkurenceschopnosti firmy greiner packaging slušovice, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Taraba, Pavel cs
dc.contributor.author Bernatík, Radoslav cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T04:47:30Z
dc.date.available 2010-07-18T04:47:30Z
dc.date.issued 2009-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10403
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je návrh na zdokonalení konkurenceschopnosti firmy greiner packaging slušovice, s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje v obecné rovině na problematiku marketingu, konkurenceschopnosti a konkurenční strategie. Praktická část se zabývá analýzou současného stavu firmy a návrhem na zdokonalení konkurenceschopnosti firmy. cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 1607909 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject Porterova analýza pěti konkurenčních sil cs
dc.subject SWOT cs
dc.subject PEST cs
dc.subject nákladová a riziková analýza cs
dc.subject Competition en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject Porter analysis of five competition forces model en
dc.subject SWOT en
dc.subject PEST en
dc.subject cost analysis en
dc.subject risk analysis en
dc.title Marketing jako faktor konkurenceschopnosti firmy greiner packaging slušovice, s.r.o. cs
dc.title.alternative Marketing as a competitive strength factor of company greiner packaging slušovice, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mráčková, Eva cs
dc.date.accepted 2009-06-10 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is making a suggestion for a competitive advantage improvement in Greiner packaging Slusovice, s.r.o. The thesis has a two part - theoretical and practical. The theoretical part describes globally marketing questions, competitive advantages and competitive strategies. The practical part is deal with analysing of a present company status and it suggests a company competitive advantage improvement. en
dc.description.department Institut bezpečnostních technologií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/133 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13334
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bernatík_2009_bp.pdfBlocked 1.533Mb PDF View/Open
bernatík_2009_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
bernatík_2009_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account