Profesionalizace Armády České republiky a její vliv na veřejné mínění

DSpace Repository

Language: English čeština 

Profesionalizace Armády České republiky a její vliv na veřejné mínění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Brázdilíková, Šárka
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:49:24Z
dc.date.available 2010-07-13T15:49:24Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1044
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je charakterizovat jednotlivé atributy veřejného mínění a specifikovat jejich vliv na názor veřejnosti o dané organizaci, resp. o Armádě České republiky. V návaznosti na teoretickou a analytickou část je sestaven dotazník, jehož úkolem je zjistit současný názor české veřejnosti na armádu a dále potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy. Projektová část je návodem a cestou ke zlepšení image armády a ke zlepšení vztahů mezi armádou a veřejností, ale i ke zlepšení komunikace a vztahů uvnitř organizace. cs
dc.format 88 s., 41 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 944863 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject osobnost cs
dc.subject veřejnost cs
dc.subject organizace cs
dc.subject corporate image cs
dc.subject chování cs
dc.subject jednání cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject zvláštnosti komunikace cs
dc.subject nositelé komunikace cs
dc.subject prostředek osobního jednání cs
dc.subject etický kodex cs
dc.subject mínění cs
dc.subject veřejné mínění cs
dc.subject tvorba veřejného mínění cs
dc.subject význam veřejného mínění cs
dc.subject ovlivňování veřejného mínění cs
dc.subject public relations cs
dc.subject členění public relations cs
dc.subject profesionalizace cs
dc.subject ozbrojené síly cs
dc.subject Armáda České republiky cs
dc.subject reforma Armády České republiky cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject informovanost cs
dc.subject Personality en
dc.subject public en
dc.subject organization en
dc.subject corporate image en
dc.subject behavior en
dc.subject negotiation en
dc.subject communication en
dc.subject peculiarities of communication en
dc.subject bearers of communication en
dc.subject means of personal treatment en
dc.subject ethical codex en
dc.subject opinion en
dc.subject public opinion en
dc.subject creation of public opinion en
dc.subject importance of public opinion en
dc.subject influence of public opinion en
dc.subject public relations en
dc.subject division of public relations en
dc.subject professionalization en
dc.subject armed forces en
dc.subject the Army of the Czech Republic en
dc.subject reformation of the Army of the Czech Republic en
dc.subject human resources en
dc.subject awareness en
dc.title Profesionalizace Armády České republiky a její vliv na veřejné mínění cs
dc.title.alternative Professionalization of the Army of the Czech Republic and its influence on public opinion en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jurášková, Olga
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated The goal of the thesis is to characterize single attributes of public opinion and to specify their influence on the opinion of public on the given organization, or more precisely on the Army of the Czech Republic. Following the theoretical and practical part there has been compiled a questionnaire, its task is to find out the contemporary opinion of the Czech public on the Army and next to confirm or disprove the given hypothesis. The project part is a guide how to improve the image of the army and the relationships between the army and public, as well as innovation of communication and relationships inside the organization. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2752
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
brázdilíková_2006_dp.pdfBlocked 922.7Kb PDF View/Open
brázdilíková_2006_vp.doc 75.5Kb Microsoft Word View/Open
brázdilíková_2006_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account