Kvalita života klientů s ulcus cruris

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita života klientů s ulcus cruris

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gajzlerová, Gabriela
dc.contributor.author Šatánková, Marta
dc.date.accessioned 2010-07-18T06:02:11Z
dc.date.available 2010-07-18T06:02:11Z
dc.date.issued 2009-06-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10560
dc.description.abstract Bakalářskou práci s názvem "Kvalita života klientů s ulcus cruris" tvoří teoretická a praktická část. V teoretické části jsem se zabývala problematikou onemocnění, fázovým ošetřováním chronických ran, komplexní léčbou včetně srovnání ošetřování metodou tradiční a moderní, ošetřováním bércových vředů v domácím prostředí, vlivem výživy na proces hojení, faktory ovlivňující proces hojení, kvalitou života a etickými aspekty léčby chronických ran. V praktické části jsem se zabývala výzkumem pomocí dotazníkového šetření u klientů s bércovým vředem, zpracováním údajů a jejich praxeologickým využitím. Výzkum byl zaměřen zejména na zjištění úrovně informovanosti respondentů o problematice onemocnění bércovým vředem a na to, jakým způsobem omezuje nemoc jejich kvalitu života. cs
dc.format 102 s., 19 s. příloh cs
dc.format.extent 5610851 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject chronická rána cs
dc.subject bércový vřed cs
dc.subject vlhká metoda hojení cs
dc.subject výživa cs
dc.subject fázové ošetřování ran cs
dc.subject zevní komprese cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject chronic wound en
dc.subject venous ulcer en
dc.subject moist wound healing en
dc.subject nutrition en
dc.subject phase curing of wounds en
dc.subject external compression en
dc.subject quality of life en
dc.title Kvalita života klientů s ulcus cruris cs
dc.title.alternative Patient's quality of life with ulcus cruris en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Valentová, Markéta
dc.date.accepted 2009-06-24
dc.description.abstract-translated Bachelor work with the title: "Quality of life of clients with ulcus cruris". The work is comprised of two parts- the theoretical one and the practical one. In the theoretical one I delt with problems of the illness, phase curing of chronic wounds, complex healing included confrontation of traditional and modern method, curing of venous ulceration in domestic enviroment, influence of nutrition in healing process, factors affecting healing process, quality of life and ethic aspects of healing chronic ulcers. In the practical part of my work I did a research with help of questionnaires for clients with venous ulcers, then results processing and their practical application. The research was orientated especially on detection of level of knowledge of respondents on problems around venous ulcers and also which way this desease affects quality of their life. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 10905
dc.date.assigned 2009-02-05
utb.result.grade A
local.subject bércové vředy cs
local.subject domácí péče cs
local.subject ošetřování ran cs
local.subject varicose ulcer en
local.subject home care en
local.subject wounds treatment en


Files in this item

Files Size Format View
šatánková_2009_bp.pdf 5.350Mb PDF View/Open
šatánková_2009_vp.zip 15.63Kb Unknown View/Open
šatánková_2009_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account