Možnosti využití alternativní a augmentativní komunikace

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Možnosti využití alternativní a augmentativní komunikace

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Možnosti využití alternativní a augmentativní komunikace
Autor: Vítková, Lenka
Vedoucí: Vávrová, Soňa
Abstrakt: V následující bakalářské práci se věnuji problematice komunikace u dětí s mentálním postižením. Konkrétně zmiňuji možnosti alternativních a augmentativních způsobů komunikace, pomocí nichž se děti se znevýhodněním dorozumívají. Ke svému výzkumu jsem využila žáky z rehabilitační třídy, kteří se stali aktéry mého výzkumu. Svou práci člením na dvě části. V teoretické uvádím obecné informace, čerpané z odborné literatury. Obecně se zabývám zdravotním postižením, definuji komunikaci, informuji o alternativních a augmentativních komunikačních systémech. Dále popisuji Výměnný obrázkový komunikační systém, od kterého se odrážím v praktické části. Zde uvádím poznatky z rehabilitační třídy, kterou jsem v rámci své praxe při studiu navštěvovala. Tyto informace jsem dále aplikovala pro svůj výzkum. Ve výzkumném šetření poukazuji na způsoby náhradní komunikace v konkrétní třídě, pomocí které se mezi sebou dorozumívají. Mým cílem je poukázat na možnosti náhradní komunikace a její efektivní využití. I když dětem s určitou indispozicí nebylo dopřáno komunikovat obvyklým způsobem, mají možnost dorozumívat se alternativními způsoby. Tím se eliminuje jejich nervozita, poruchy v chování, zlepšuje se jejich schopnost komunikovat.
URI: http://hdl.handle.net/10563/10561
Datum: 2009-05-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 11656


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
vítková_2009_bp.pdf 5.704Mb PDF Zobrazit/otevřít
vítková_2009_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
vítková_2009_op.doc 52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet