Domácí násilí jako sociálně patologický jev

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Domácí násilí jako sociálně patologický jev

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Domácí násilí jako sociálně patologický jev
Autor: Příkazská, Zuzana
Vedoucí: Plšková, Alena
Abstrakt: Diplomová práce zabývající se domácím násilím je rozdělena do pěti částí. První část vysvětluje pojem domácí násilí, uvádí mýty o domácím násilí, snaží se postihnout příčiny, typické znaky a formy tohoto jevu a naznačuje typický průběh násilí v rodině. Těžištěm druhé kapitoly je charakteristika násilníka a oběti, pozornost je věnována smutné stránce násilí mezi blízkými, a to dětským obětem. Závěr druhé kapitoly připomíná i seniory v situaci domácího násilí. Třetí kapitola začíná bezpečnostním plánem, který tvoří praktické rady obětem násilí mezi partnery, pokračuje vytyčením hlavních úkolů státních orgánů při řešení domácího násilí. Rovněž je zde zdůrazněn význam činnosti nevládních a neziskových organizací. V závěru třetí kapitoly jsou naznačeny možnosti prevence tohoto sociálně patologického jevu. Čtvrtá kapitola popisuje domácí násilí v českém právním systému. Praktická část (pátá část práce) seznamuje s výsledky analýzy statistických údajů z let 2005 až 2007 a analýzy případů vykázání v roce 2008 a je doplněna o čtyři případové studie.
URI: http://hdl.handle.net/10563/10564
Dostupnost: Práce není přístupná
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 1015723


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
příkazská_2009_dp.pdfZablokované 9.828Mb PDF Zobrazit/otevřít
příkazská_2009_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
příkazská_2009_op.doc 58.22Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet