Metody průmyslového inženýrství a výrobní logistiky jako nástroje zvyšování výkonnosti v plastikářské výrobě

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Metody průmyslového inženýrství a výrobní logistiky jako nástroje zvyšování výkonnosti v plastikářské výrobě

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Metody průmyslového inženýrství a výrobní logistiky jako nástroje zvyšování výkonnosti v plastikářské výrobě
Autor: Mikulec, Petr
URI: http://hdl.handle.net/10563/10570
Datum: 2009-09-30
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 5165777 bytes application/pdf
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce se zabývá problematikou využití metod PI inženýrství a výrobní logistiky v souvislosti se synchronizací procesů v podnicích plastikářského průmyslu. Hlavním cílem disertační práce je stanovit, které ze známých principů a metod průmyslového inženýrství a výrobní logistiky jsou vhodné pro synchronizaci procesů výroby a logistiky za účelem zkracování průběžné doby výroby při výrobě plastových dílů. V první části práce se autor zabývá teoretickými východisky, definuje pojmy související s výrobní logistikou, průmyslovým inženýrstvím, principem štíhlosti, synchronizací procesů a průběžnou dobou výroby a vztahy mezi nimi. Druhá část se zabývá vymezením hlavních a dílčích cílů společně s formulací hypotéz. V další části je uveden postup a časový harmonogram práce společně s metodami použitými při zpracování práce. Obsahem navazující kapitoly jsou hlavní výsledky disertační práce, konkrétně vyhodnocení výsledků kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Práce pokračuje návrhem modelu synchronizace výrobních a logistických procesů a kapitolu uzavírá verifikace hypotéz a cílů. V poslední kapitole jsou přiblíženy přínosy disertační práce pro teorii, praxi a výuku.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
mikulec_2009_dp.pdf 4.926Mb PDF Zobrazit/otevřít
mikulec_2009_vp.pdf 148.6Kb PDF Zobrazit/otevřít
mikulec_2009_op.pdf 246.9Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet