Projekt marketingové strategie rozvoje agroturistiky ve Spišskej Teplici

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingové strategie rozvoje agroturistiky ve Spišskej Teplici

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Bernátová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-18T06:23:11Z
dc.date.available 2010-07-18T06:23:11Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10599
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vytvoření projektu, který by sloužil k rozvoji cestovního ruchu v obci Spišská Teplica.V teoretické části je cestovní ruch ponímán jako odvětví, které je součásti národního hospodářství, definujeme trendy, podoby a formy CR. Opisujeme agroturistiku jako součást venkovské turistiky. Popisujeme marketing v CR, marketingovou komunikaci v regionu, jako i marketingovou strategii.V části analytické provádime situační analýzu obce Spišská Teplica.V projektové části jsme zpracovali projekt, který by měl vést ke zlepšení turistické atraktivity v dané obci a k jeho lepšímu využití v oblasti CR. Projekt je podrobený nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 84 s., 8 s. obr.příloh cs
dc.format.extent 2048223 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject agroturistika cs
dc.subject venkovská turistika cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject analýza nákladu a analýza rizik cs
dc.subject tourism en
dc.subject agrotourism development en
dc.subject marketing communication en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic goal en
dc.subject cost analysis en
dc.subject risk assessment en
dc.title Projekt marketingové strategie rozvoje agroturistiky ve Spišskej Teplici cs
dc.title.alternative Marketing Strategy Project for Agrotourism Development in Spišská Teplica en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Báchor, Peter
dc.date.accepted 2009-06-01
dc.description.abstract-translated This thesis present a project supporting the development of tourism in the village of Spišská Teplica, district Poprad in the northern Slovakia. The theoretical part describes tourism as an important economic activity in the national economy and current trends in tourism development. Agrotourism is characterized as a form rural tourism and its potential for the village is discussed. We describe marketing in tourist industry, regional marketing and marketing strategy. The analytical part provides in-depth analysis of the region.The final part of the thesis is devoted to a practical project that will improve attraction and enhance tourism development in the village. The results of a detailed cost analysis and risk assessment for the project are presented and discussed. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 12271
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
bernátová_2009_dp.pdfBlocked 1.953Mb PDF View/Open
bernátová_2009_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
bernátová_2009_op.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account