Marketingová komunikace v gastronomicko-zábavním segmentu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingová komunikace v gastronomicko-zábavním segmentu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Podlešák, Petr
dc.contributor.author Novák, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-18T06:56:42Z
dc.date.available 2010-07-18T06:56:42Z
dc.date.issued 2009-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10660
dc.description.abstract Diplomová práce názorně ukazuje potřebu aplikace marketingové komunikace ve velmi konkurenčním prostředí gastronomicko-zábavního segmentu a snaží se vytvořit návod na efektivní fungování s jejím využitím. V teoretické části autor popisuje sektor služeb, speci-fika marketingu služeb i jeho nástrojů a současně se věnuje vymezení pojmu gastronomicko-zábavní segment, jeho historickému vývoji a popisu jednotlivých typů provozoven. V praktické části provádí analýzu marketingové komunikace provozoven PUOR Restaurant Demínka, Pivnice Šutka, Pizzeria Rotella, Café by Tretter's, Tretter's bar a klubu Misch Masch a současně vyhodnocuje zde použité nástroje a prostředky z pohledu efektivnosti. V projektové části se pak snaží sestavit doporučení, jak na dnešním trhu za pomoci nástrojů marketingového i komunikačního mixu uspět a uvádí názorný příklad jejich efektivního využití. cs
dc.format 86 s., 4 s. obr. priloh cs
dc.format.extent 12545732 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject efektivní komunikace cs
dc.subject gastronomicko-zábavní segment cs
dc.subject image cs
dc.subject publicita cs
dc.subject SERVICES MARKETING; MARKETING MIX; COMMUNICATION MIX en
dc.subject EFFECTIVE COMMUNICATION en
dc.subject GASTRONOMICAL & ENTERTAINMET SEGMENT en
dc.subject IMAGE en
dc.subject PUBLICITY en
dc.title Marketingová komunikace v gastronomicko-zábavním segmentu cs
dc.title.alternative Marketing communication in gastronomic&entertainment segment en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Prachař, Štěpán
dc.date.accepted 2009-05-26
dc.description.abstract-translated The dissertation clearly depicts the need of applied marketing communication in competi-tion driven environment of the gastronomic & entertainment segment. Its use aspires to create guidance for the segments' effective functioning. In the theoretical part, author describes services sector, specifics of the services marketing and its tools and concurrently attends to description of the gastronomical & entertaining segment, its historical develop-ment and depiction of individual types of establishments. In the practical part, author pro-vides an analysis of marketing communication of the following establishments - PUOR Restaurant Demínka, Pivnice Šutka, Pizzeria Rotella, Café by Tretter's, Tretter's bar and Misch Masch Club and at the same time evaluates used tools and marketing means from the perspective of their effectiveness. In the project part, author aims to compile a set of recommendations, how to become successful on today's market, while using tools of mar-keting and communication mix and provides an illustrative example of its effective use. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 10620
dc.date.assigned 2009-01-12
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
novák_2009_dp.pdfBlocked 11.96Mb PDF View/Open
novák_2009_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
novák_2009_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account