Zvýšení konkurenceschopnosti hypermarketu Tesco Kroměříž využitím nástrojů marketingového mixu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zvýšení konkurenceschopnosti hypermarketu Tesco Kroměříž využitím nástrojů marketingového mixu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Hegerová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-18T07:40:02Z
dc.date.available 2010-07-18T07:40:02Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10740
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zaměření se na zvýšení konkurenceschopnosti hypermarketu Tesco Kroměříž za použití nástrojů marketingového mixu. Teoretická část obsahuje literární rešerši na téma obchodní trh, konkurence a její jednotlivé typy. V praktické části je nejdříve analyzován současný stav hypermarketu Tesco Kroměříž, jeho finanční situace a vztah ke konkurenci. Dále jsou provedeny PEST a SWOT analýzy. Následně je proveden marketingový výzkum. Na základě všech údajů jsou vypracovány návrhy na zlepšení, které jsou v závěru práce podrobeny nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 61 s., 2 s. příloh cs
dc.format.extent 6876409 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Obchodní trh cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject dokonalá konkurence cs
dc.subject monopol cs
dc.subject monopolistická konkurence cs
dc.subject oligopol cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject Trading market en
dc.subject competition en
dc.subject perfect competition en
dc.subject monopoly en
dc.subject monopolistic competition en
dc.subject oligopoly en
dc.subject marketing mix en
dc.title Zvýšení konkurenceschopnosti hypermarketu Tesco Kroměříž využitím nástrojů marketingového mixu cs
dc.title.alternative Increasing of competitivenes of Tesco hypermarket Kroměříž by using marketing mix tools en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Křelina, Tomáš
dc.date.accepted 2009-06-08
dc.description.abstract-translated Main purpose of this bachelor thesis is focusing on rise of competetivenes of Tesco hypermarket in Kroměříž by using marketing mix tools. The theoretical part contains literature search about trading market, competition and its types. At first in practical part there is analysed the actual situation of hypermarket Tesco Kroměříž, its financial situation and the relation to the competition. Then were done PEST and SWOT analysis. After that market research was elaborated. Following to these facts were done the proposals to positive changes, which were subjected through the costs and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 11758
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hegerová_2009_bp.pdfBlocked 6.557Mb PDF View/Open
hegerová_2009_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
hegerová_2009_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account