Vznik, podoba a marketingové využití přímého sportovního přenosu z MS v OB 2008

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vznik, podoba a marketingové využití přímého sportovního přenosu z MS v OB 2008

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prachař, Štěpán
dc.contributor.author Skřička, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-18T09:46:31Z
dc.date.available 2010-07-18T09:46:31Z
dc.date.issued 2009-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10952
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analyzovat vybraný sportovní přenos z mistrovství světa v orientačním běhu a ukázat, jak provedení takového přenosu může formovat povědomí široké veřejnosti o tomto sportu. Teoretická část této práce se zabývá historickým vývojem sportovních přenosů a ukazuje, jaký dopad měl rozvoj televizních přenosů na podobu některých sportovních odvětví a jaké důsledky plynou z medializace sportu přímo pro jednotlivé sportovce. Teoretická část rovněž nastiňuje problematiku sportovního marketingu a snaží se uchopit sportovní přenos jako marketingový nástroj jednotlivých sportovních odvětví. Praktická část bakalářské práce detailně analyzuje vybraný sportovní přenos, stanovuje obecná kriteria definující podstatu tvorby úspěšného sportovního přenosu. Druhá část praktické části pak formou kvalitativního výzkumu na hypotézách ověřuje kritérium úspěšnosti prezentovaného sportovního přenosu mezi vybraným vzorkem populace. cs
dc.format 60 cs
dc.format.extent 924806 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sportovní přenos cs
dc.subject historie sportovního přenosu cs
dc.subject sportovní marketing cs
dc.subject analýza cs
dc.subject sportovec cs
dc.subject hrdina cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject Sports broadcast en
dc.subject history of sports broadcast on television en
dc.subject sports marketing en
dc.subject analysis en
dc.subject sportsmen en
dc.subject hero en
dc.subject marketing communication en
dc.title Vznik, podoba a marketingové využití přímého sportovního přenosu z MS v OB 2008 cs
dc.title.alternative Creation, image and marketing capitalization of the Live TV coverage of the 2008 World Orienteering Championships en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Janíková, Jana
dc.date.accepted 2009-05-27
dc.description.abstract-translated The main of this diploma thesis is analysis of the selected sports broadcast from the 2008 World Orienteering Championship and to present, how technical performance of such broadcast may influence the notion of the sport by general public. The theory part of this thesis describes historical development of TV broadcasting of sport events and illustrates what the impacts of television broadcasts on the nature of individual sports and what consequences there are for individual sportsmen. The theory part of this thesis also describes basic problematic of present-day sports marketing and attempts to present sports broadcast as a marketing tool for individual sports. The practical part of this thesis analysis in detail the selected broadcast, sets general criteria, which define the nature of a successful broadcast of a sport event. The second part of the practical part reveals in the form of a qualitative research the success rate of the presented sport broadcast among a selected sample group of population. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 10684
dc.date.assigned 2009-01-12
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
skřička_2009_bp.pdf 903.1Kb PDF View/Open
skřička_2009_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
skřička_2009_op.doc 69Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account