Analýza konkurenčního prostředí firmy Coca-Cola HBC Česká republika, spol. s r. o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza konkurenčního prostředí firmy Coca-Cola HBC Česká republika, spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brišová, Hana
dc.contributor.author Gregorová, Nikol
dc.date.accessioned 2010-07-18T09:51:22Z
dc.date.available 2010-07-18T09:51:22Z
dc.date.issued 2009-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10965
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí společnosti Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. V teoretické části jsou rozebrána témata strategického marketingu, jako jsou marketingové řízení, marketingová situační analýza, konkurence a její analýza, SWOT analýza, identifikace konkurence podle tržního podílu, Porterův 5 - faktorový model a marketingový mix. Tato práce byla zpracována na základě studia odborné literatury v oblasti marketingu. Druhá, analytická část je věnována profilu společnosti a její konkurenceschopnosti na českém trhu, včetně analýz stávajících konkurentů. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 1438599 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketing cs
dc.subject strategický marketing cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject analýza konkurence cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject tržní podíl cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject Porterův 5-faktorový model cs
dc.subject marketing en
dc.subject strategic marketing en
dc.subject competition en
dc.subject analysis of the competition en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject market share en
dc.subject marketing mix en
dc.subject Porter's 5-factor model en
dc.title Analýza konkurenčního prostředí firmy Coca-Cola HBC Česká republika, spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Analysis of a competitive environment of the firm Coca-Cola HBC Czech Republic, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vránová, Šárka
dc.date.accepted 2009-05-26
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with analysis of the competitive environment of the company Coca-Cola HBC Czech Republic, Ltd In the theoretical part, the strategic marketing issues (such as marketing management, marketing situational analysis, competition, and its analysis, SWOT analysis, identification of the competition according to market share, Porter's 5-factor model and marketing mix) are analyzed. This work was elaborated on the basis of special literature studies in the field of marketing. The second, analytical part, is devoted to the company profile and its competitive strength in the Czech market, including analysis of existing competitors. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13049
dc.date.assigned 2009-02-24
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
gregorová_2009_bp.pdfBlocked 1.371Mb PDF View/Open
gregorová_2009_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
gregorová_2009_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account