Kontrola a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy Eurest, s.r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Kontrola a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy Eurest, s.r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Kontrola a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy Eurest, s.r.o.
Autor: Kalábová, Markéta
Vedoucí: Porvazník, Ján
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá jednou ze základních manažerských funkcí - funkcí kontroly. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou část. První obsahuje informace týkající se kontroly samotné, jejích druhů, funkcí, metod, průběhu kontrolního procesu či zásad efektivní kontroly. Praktická část je rozdělena na analytickou část a projekt. Analy-tická část představuje rozbor současné situace organizace, bližší informace o společnosti Eurest, s.r.o., její historii, zákaznících Jako metodický nástroj analytických postupů byl použit průzkum názorů a postojů pracovníků společnosti uskutečněný dotazníkovým šetřením. Nedostatky zjištěné v analytické části jsou dále rozpracovány v projektu. Na zá-věr jsou popsány návrhy na zlepšení současného stavu kontroly ve společnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/11276
Datum: 2010-05-03
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 14759


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kalábová_2010_dp.pdf 3.843Mb PDF Zobrazit/otevřít
kalábová_2010_vp.doc 69.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kalábová_2010_op.pdf 1.337Mb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet