Návrh marketingové komunikace pro zvýšení prodeje reklamního textilu značky Hanes na českém trhu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh marketingové komunikace pro zvýšení prodeje reklamního textilu značky Hanes na českém trhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Zouharová, Šárka
dc.date.accessioned 2010-07-18T18:20:47Z
dc.date.available 2010-07-18T18:20:47Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11395
dc.description.abstract Diplomová práce obsahuje návrh marketingové komunikace pro zvýšení prodeje produktů značky Hanes. Teoretická část obsahuje literární rešerši o komunikačních strategiích a ná-strojích, a o marketingové komunikaci jako celku. Praktická část analyzuje vnitřní a vnější okolí firmy. Na základě těchto poznatků jsou navrhnuty marketingové nástroje pro novou marketingovou komunikaci. Projekt zahrnuje stanovení propagačních cílů, cílových skupin, komunikační strategie a jednotlivé marketingové nástroje. Nakonec je vypracována nákla-dová, časová a riziková analýza. Vypracovaný projekt bude firmě sloužit jako podklad pro uskutečnění její marketingové komunikace. cs
dc.format 114 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2556720 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingové nástroje cs
dc.subject marketingové strategie cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject digitální marketing cs
dc.subject marketing ve službách cs
dc.subject PESTE analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject kriteriální konkurenční analýza cs
dc.subject analýza marketingové komunikace cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject BCG matice cs
dc.subject Marketing Communications en
dc.subject marketing tools en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject communication mix en
dc.subject digital marketing en
dc.subject marketing in the service en
dc.subject PESTE analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject competitive analysis en
dc.subject analysis marketing communications en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject BCG matrix en
dc.title Návrh marketingové komunikace pro zvýšení prodeje reklamního textilu značky Hanes na českém trhu cs
dc.title.alternative Suggestion for marketing communication for an increase in sales of advertising textile brand Hanes on the czech market en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kaderka, Tomáš
dc.date.accepted 2010-05-28
dc.description.abstract-translated The Diploma thesis includes a proposal of marketing communications for an increase in sales of products of the Hanes brand. The theoretical part contains a literature search for the communication strategies and instruments, and marketing communication as a whole. Prac-tical part analyses internal and external surrounding area of the firm. On the basis of the findings there are proposed marketing tools for the new marketing communication. The project involves the promotion objectives, target groups, communication strategy and indi-vidual marketing tools. Lastly it is elaborated cost, time and risk analysis. Project will serve as a basis for carrying out marketing communication. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 14936
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zouharová_2010_dp.pdf 2.438Mb PDF View/Open
zouharová_2010_vp.zip 22.23Kb Unknown View/Open
zouharová_2010_op.doc 73Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account