Informační systémy podniků a jejich praktická aplikace pro řízení ekonomického procesu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informační systémy podniků a jejich praktická aplikace pro řízení ekonomického procesu

Show full item record

No preview available
Title: Informační systémy podniků a jejich praktická aplikace pro řízení ekonomického procesu
Author: Šteker, Karel
URI: http://hdl.handle.net/10563/11440
Date: 2010-02-05
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce je zaměřena na problematiku řízení ekonomického procesu podniků s podporou ERP systému. Cílem práce je navrhnout praktické řešení v této oblasti, které vychází ze zkušeností uživatelů i dodavatelů informačních systémů. V první části práce je zpracována literární rešerše vztahující se k problematice procesního řízení, ekonomiky podniku a podnikových informačních systémů. Další a stěžejní část práce je věnována nejprve stanovení metodologie výzkumu, metod a technik použitých při sběru a analýze dat. Dále následují výsledky samotného výzkumu provedeného ve dvou fázích, a to formou kvantitativního dotazníkového šetření a prostřednictvím strukturovaných projektivních rozhovorů. Dílčím výstupem disertační práce je i soubor šesti produktových a devíti případových studií vycházející právě z rozhovorů mezi dodavateli a uživateli ERP systémů. Závěrečná část práce porovnává výsledky obou fází výzkumu a na jejich základě verifikuje stanovené hypotézy a souhrnně vyvozuje obecné závěry ve vztahu ke stanoveným cílům. Tyto závěry i vytvořené obecně platné modely ekonomického procesu výrobních a obchodních organizací mohou napomoci ke správnému a ucelenému chápání celé problematiky.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
šteker_2010_dp.pdf 1.377Mb PDF View/Open
šteker_2010_vp.pdf 366.4Kb PDF View/Open
šteker_2010_op.pdf 71.93Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account