Home care - odborná zdravotní péče v domácím prostředí klienta

DSpace Repository

Language: English čeština 

Home care - odborná zdravotní péče v domácím prostředí klienta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dorková, Zlatica
dc.contributor.author Svobodová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-18T23:00:42Z
dc.date.available 2010-07-18T23:00:42Z
dc.date.issued 2010-06-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11580
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je Home care - odborná zdravotní péče v domácím pro-středí klienta. Práce se zabývá historií domácí péče na našem území. Vymezuje problematiku domácí ošetřovatelské péče, pečovatelské služby a seznamuje s fungováním agentur domácí péče na území České republiky. Praktická část zjišťuje, zda je laická veřejnost informována o této službě a navrhuje opatření, které by přispělo ke zvýšení informovanosti občanů. cs
dc.format 88 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 3620907 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject domácí péče cs
dc.subject agentura domácí péče cs
dc.subject zdravotní péče cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject nemoc cs
dc.subject rodina cs
dc.subject klient cs
dc.subject home care en
dc.subject home care agency en
dc.subject health care en
dc.subject social services en
dc.subject illness en
dc.subject family en
dc.subject klient en
dc.title Home care - odborná zdravotní péče v domácím prostředí klienta cs
dc.title.alternative Home care - professional health care in domestic setting of client en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krátká, Anna
dc.date.accepted 2010-06-23
dc.description.abstract-translated Topic of the bachelor thesis is Home care - professional health care at client's home background. The thesis deals with history of home care in this area. It enclouses the problems of home nursing care, day care and it familiarizes with function of the home care agencies in the Czech republic. The practical part is finding if the laic public is informed about this service and it proposes the measures which would contribute to the increasing of awareness of people. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 15065
dc.date.assigned 2010-02-04
utb.result.grade A
local.subject pečovatelská služba cs
local.subject domiciliary services en


Files in this item

Files Size Format View
svobodová_2010_bp.pdf 3.453Mb PDF View/Open
svobodová_2010_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
svobodová_2010_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account