Výchova a vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni ZŠ Tupesy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výchova a vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni ZŠ Tupesy

Show full item record

No preview available
Title: Výchova a vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni ZŠ Tupesy
Author: Machová, Lenka
Advisor: Kašpárková, Svatava
Abstract: Diplomová práce, "Výchova a vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni ZŠ Tupesy" je zaměřena na obecnou problematiku specifických poruch učení, možnosti nápravy a reedukace, skládá se ze dvou částí teoretické a praktické. První část diplomové práce se zabývá SPU v obecné rovině a to vymezením terminologie, klasifikací projevů, příčinami a diagnostikou SPU a to v běžné třídě základní školy nebo na odborném pracovišti, přístupem k dětem s poruchami učení, vzděláváním, hodnocením a klasifikací žáků se SPU. Dále pak prevencí, reedukací, zde se blíže zabývá alternativními metodami reedukace, a je zakončena individuálním vzdělávacím programem a individuálním vzdělávacím plánem. Druhá, praktická část se zabývá problematikou SPU na 2. stupni ZŠ Tupesy. Vzhledem ke snaze o hlubší proniknutí do problémů jednotlivých žáků jsem zvolila kvalitativní výzkumné šetření. Kde je těžiště tvořeno případovými studiemi - kazuistikami 4 žáků 2. stupně ZŠ Tupesy. Součástí praktické části je také charakteristika zařízení a metodologie. V závěrečné části jsou shrnuty výsledky šetření, vyhodnocení rozhovorů s třídními učiteli jednotlivých respondentů a závěr diplomové práce.
URI: http://hdl.handle.net/10563/12368
Date: 2010-04-28
Availability: Bez omezení
Department: Ústav pedagogických věd
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: B 14009


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
machová_2010_dp.pdf 1.579Mb PDF View/Open
machová_2010_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
machová_2010_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account