Využití internetových technologií v sociálně - psychologickém výzkumu

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Využití internetových technologií v sociálně - psychologickém výzkumu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Využití internetových technologií v sociálně - psychologickém výzkumu
Autor: Chramcov, Bronislav
Vedoucí: Kašpárková, Svatava
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou různých postojů studentů na střední a vysoké škole. Podstatou bylo dokázat na základě statistických rozborů a testů platnost předem stanovených hypotéz. Pro monitorování postojů bylo využito dotazníku, který byl vyhotoven v elektronické verzi ve formě formuláře HTML a zveřejněn na internetu. Respondenty byly studenti střední i vysoké školy, kteří vyjadřovali své postoje ke spolužákům, k učitelům, ke studovanému oboru a postoj ke škole ve všeobecnosti. Při měření těchto postojů bylo využito techniky postojových škál konkrétně zjednodušené metody sumovaných odhadů. V teoretické části je jednak vymezen pojem sociální postoj včetně struktury a klasifikace postojů a jednak jsou zde popsány některé metody zjišťování a měření postojů. Praktická část se nejdříve za zabývá popisem tvorby dotazníku. Nejobsáhlejší je pak část, která zahrnuje statistickou analýzu sesbíraných odpovědí na jednotlivé otázky dotazníku v různých skupinách respondentů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/1236
Datum: 2006-09-04
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 4206


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
chramcov_2006_bp.pdf 1.595Mb PDF Zobrazit/otevřít
chramcov_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
chramcov_2006_op.doc 76Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet