Specifika vzdělávání a volnočasové aktivity mentálně postižených

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Specifika vzdělávání a volnočasové aktivity mentálně postižených

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Specifika vzdělávání a volnočasové aktivity mentálně postižených
Autor: Vašicová, Lada
Vedoucí: Doňková, Olga
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá specifiky vzdělávání a volnočasovými aktivitami osob s mentálním postižením. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Vychází především z odborných publikací, zákonné úpravy ČR a internetových zdrojů. První kapitola se zabývá problematikou mentálního postižení, příčinami, klasifikací a diagnostikou mentální retardace. Kapitola druhá je zaměřena na vzdělávání mentálně postižených lidí od předškolního, školního vzdělávání po profesní a další vzdělávání včetně činnosti školských poradenských zařízení, jedna z podkapitol je věnována integraci mentálně postižených do běžného školského systému. Možnosti volnočasových aktivit pro mentálně postižené děti i dospělé včetně různých druhů terapií v sobě zahrnuje kapitola třetí. Čtvrtá kapitola obsahuje empirickou část práce ? dotazníkové šetření volnočasových aktivit žáků Základní školy speciální a praktické v Brně ? Lesné.
URI: http://hdl.handle.net/10563/12380
Datum: 2010-03-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 16924


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
vašicová_2010_dp.pdf 1.083Mb PDF Zobrazit/otevřít
vašicová_2010_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
vašicová_2010_op.doc 30.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet