Etické prohřešky sester při ošetřování pacientů se sníženou soběstačností a tělesně hendikepovaných

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Etické prohřešky sester při ošetřování pacientů se sníženou soběstačností a tělesně hendikepovaných

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna
dc.contributor.author Dvorská, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-19T09:58:52Z
dc.date.available 2010-07-19T09:58:52Z
dc.date.issued 2010-06-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12481
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Etické prohřešky sester při ošetřování pacientů se sníţenou soběstačností a tělesným hendikepem je sloţena z teoretické a praktické části. Teoretická část zahrnuje podkapitolu o ošetřovatelské péči, ve které je charakterizována povaha zdravotníků, kompetence všeobecných sester a pravidla produktivního chování. V druhé podkapitole jsou popsány etické kodexy a v třetí podkapitole je definován tělesný hendikep, soběstačnost a závislost. Součástí práce je i praktická část, kde zjišťuji etické prohřešky sester a hodnotím, zda se tyto prohřešky projevují více ve skupině respondentů s hendikepem nebo bez hendikepu. V závěru práce vyhodnocuji cíle. cs
dc.format 116 s. cs
dc.format.extent 3427216 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravotnická etika cs
dc.subject etika sester cs
dc.subject tělesný hendikep cs
dc.subject práva pacientů cs
dc.subject sníţená soběstačnost cs
dc.subject medical ethics en
dc.subject nurse ethics en
dc.subject psysical handicap en
dc.subject patient's rights en
dc.subject low self-sufficiency en
dc.title Etické prohřešky sester při ošetřování pacientů se sníženou soběstačností a tělesně hendikepovaných cs
dc.title.alternative Ethic offences of nurses during giving care to patient with reduced self sufficiency or with physical handicap en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilháková, Gabriela
dc.date.accepted 2010-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis consists of theorecital and practical part. The theoretical part includes subchapter dealing with nursing care where there is characterized nature of medics and competence of general nurses and rules of productive behaviour. Second subchapter describes ethical codes and the third one defines physical handiap, self-sufficiency and dependence. The practical part explores ethical offences of nurses and whether these offences occur more often eighter when dealing with the handicaped or not handicaped. In the conclusion golas are evaluated. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 14188
dc.date.assigned 2010-01-18
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
dvorská_2010_bp.pdf 3.268Mb PDF View/Open
dvorská_2010_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
dvorská_2010_op.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account