Sociální klima školní třídy

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Sociální klima školní třídy

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Sociální klima školní třídy
Autor: Francová, Sylva
Vedoucí: Doňková, Olga
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou sociálního klimatu školní třídy. Teoretická část vychází z charakteristiky základních pojmů vztahujících se k dané problematice, jako prostředí, klima školy, klima výuky a třídy, sociální atmosféra, školní třída. Vzhledem k chápání pojmu klima jako jevu zpětnovazebního, se práce zabývá jednak faktory, které ovlivňují klima školní třídy, a to v rovině makroprostředí, regionu, lokálního prostředí a mikroprostředí školní třídy, a také faktory klimatem zpětně ovlivněnými, tzn. jaké má klima účinky. Dále se snaží zmapovat možnosti diagnostiky školního klimatu, přístupy, problémy, účel výzkumu školního klimatu a v závěru teoretické části uvádí některé metody zkoumání klimatu školní třídy a školy. V empirické části je zachycen průzkum prováděný u žáků ve dvou třídách běžných a jedné třídě speciální, který pomocí standardizovaného dotazníku My Class Inventory ověřuje formulované hypotézy vztahující se k aktuálnímu a preferovanému klimatu ve třídě v proměnných spokojenost, třenice, soutěživost, obtížnost a soudržnost.
URI: http://hdl.handle.net/10563/12766
Datum: 2010-03-31
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 16623


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
francová_2010_dp.pdf 883.8Kb PDF Zobrazit/otevřít
francová_2010_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
francová_2010_op.doc 28.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet