Personální politika společnosti Viessmann ve vztahu k vytváření vlastního image a zvyšování ekonomické prosperity

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Personální politika společnosti Viessmann ve vztahu k vytváření vlastního image a zvyšování ekonomické prosperity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnédar, Libor cs
dc.contributor.author Konopásková, Radka cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:09:40Z
dc.date.available 2010-07-13T17:09:40Z
dc.date.issued 2006-05-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1282
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou personálních činností prováděných ve společnosti Viessmann, spol. s r.o. Práce se nejdříve zabývá problematikou personálního managementu po stránce teoretické. Na tuto část navazuje představení společnosti Viessmann. Analytická část práce je věnována rozboru současného stavu personální politiky ve společnosti. Důraz je kladen především na zhodnocení existující situace a identifikování silných a slabých míst pomocí SWOT analýzy. Další úsek praktické části práce se zabývá návrhem řešení kritických situací v oblasti personální práce. Její součástí je vyčíslení ekonomické náročnosti navrhovaných opatření a postupy implementace zmíněných opatření tak, aby byly prakticky využitelné a v souladu nejen s image firmy, ale i k prospěchu všech zaměstnanců. Práce jasně naznačuje směr, kterým by se měla společnost ubírat a její výsledky budou sloužit vedení společnosti pro zlepšení současné situace v oblasti personální práce. cs
dc.format 92 cs
dc.format.extent 3709244 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject personální politika cs
dc.subject personální management cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject personální činnosti cs
dc.subject personální strategie cs
dc.subject personální audit cs
dc.subject staff policy en
dc.subject staff management en
dc.subject human resources management en
dc.subject staff activities en
dc.subject staff strategy en
dc.subject staff audit en
dc.title Personální politika společnosti Viessmann ve vztahu k vytváření vlastního image a zvyšování ekonomické prosperity cs
dc.title.alternative Personal policy of the Viessmann company in relation to creating its own image and increasing its economic prosperity en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Havelka, Martin cs
dc.date.accepted 2006-06-05 cs
dc.description.abstract-translated Dissertation work is concerned with HR activities performed in Viessmann, spol. s r.o. This thesis turns to theoretic HR management questions first. This part is followed by the introduction of the Viessmann copany. Analytical part of the thesis is dedicated to analysis of the current status of the HR policies in the company. Emphasis is placed on evaluation of the current situation and identification of strong and weak points by means of the SWOT Analysis. Next part is practical and concerns to proposal of the critical situations solutions in a HR management area. It's part is a calculation of the economic costingness of the proposals as well as the steps how to implement these arrangements the way they will by practically usefull and in accordance not only with the company image but to the benefit of all employees as well. This work clarifies the way which the company should follow and it's outcome will be used by the company management in the HR management area. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3893
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
konopásková_2006_dp.pdf 3.537Mb PDF View/Open
konopásková_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
konopásková_2006_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account