Vzdělání jako východisko ze sociálního vyloučení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vzdělání jako východisko ze sociálního vyloučení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hozová, Leona
dc.contributor.author Dvořáková, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-19T18:26:51Z
dc.date.available 2010-07-19T18:26:51Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13109
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem mládeže ve městě Teplice v severních Čechách, která po základní škole ukončuje vzdělávací proces, případně předčasně odchází ze středoškolského vzdělávání a do tohoto procesu se již nevrací. Předpokladem je, že si tímto činem mládež uzavírá cestu ke kvalitnímu a smysluplnému životu - následkem může být až sociální vyloučení. Výzkum byl realizován jako vzorový pro účely Salesiánského střediska Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže v Teplicích a měl by se stát základním kamenem pro výzkumy další, které by více ozřejmily, jak dále směrovat sociální práci s touto mládeží a jak tuto mládež úspěšně motivovat k návratu do školy, případně k jiným přijatelným řešením. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení stěžejních pojmů a shrnutí závěrů některých českých a zahraničních výzkumů, studií či analýz. Praktická část práce představuje vlastní výzkum uvedeného problému, jeho cíle, otázky, metodologii a interpretaci výsledků. cs
dc.format 75 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 2740443 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mládež cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject střední školství cs
dc.subject předčasné odchody ze středoškolského vzdělávání cs
dc.subject sociálně znevýhodněné prostředí cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject Romové cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject Youth en
dc.subject education en
dc.subject secondary education en
dc.subject early departures of secondary education en
dc.subject socially disadvantaged environment en
dc.subject social exclusion en
dc.subject Roma en
dc.subject social work en
dc.title Vzdělání jako východisko ze sociálního vyloučení cs
dc.title.alternative Education as a way out of social exclusion en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava
dc.date.accepted 2010-06-21
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with youth in the town of Teplice in northern Bohemia, which, after closing an elementary school education process, possibly prematurely leaving the secondary education and they do not come back to the education. The assumption is they close the way to quality and meaningful life - and at the end can be due of a social exclusion. The research was conducted as a model for the Salesian Center Stephen Trochta - Children and Youth in Teplice and should become the cornerstone for further studies that would highlighted how to direct a social work with the youth and how to motivate youth to successfully return to school, or other acceptable option. The theoretical section is focused on explanation of the key concepts and summarises the conclusions of some Czech and foreign research, study or analysis. The practical part presents the problem of its own research, aims, questions, methodology and interpretation of results. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14455
dc.date.assigned 2010-01-21
utb.result.grade B
local.subject vzdělávání Romů cs
local.subject středoškolské učivo cs
local.subject Romanies education en
local.subject Gipsy education en
local.subject secondary school curriculum en


Files in this item

Files Size Format View
dvořáková_2010_bp.pdf 2.613Mb PDF View/Open
dvořáková_2010_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
dvořáková_2010_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account