Obsahová analýza mediálního image Domu kultury v Kroměříži

DSpace Repository

Language: English čeština 

Obsahová analýza mediálního image Domu kultury v Kroměříži

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göttlichová, Marcela
dc.contributor.author Šípková, Barbora
dc.date.accessioned 2010-07-19T18:30:45Z
dc.date.available 2010-07-19T18:30:45Z
dc.date.issued 2010-04-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13115
dc.description.abstract Předkládaná práce se zevrubně věnuje zkoumání jevů, které se podílejí na tvorbě mediálně konstruovaného obrazu příspěvkové organizace působící v oblasti zabezpečování veřejných kulturních služeb. Jejím cílem je za pomoci metody obsahové analýzy nalézt kvantifikovatelné odpovědi na problematiku původců vzniku mediálního image zvolené organizace a nositelů hodnot, ze kterých je výsledný mediální image poskládán. Naplněním popsaného cíle však není práce kompletní, neboť vyústěním takových zjištění je soubor návrhů a opatření, které prostřednictvím nástrojů budování vztahů s veřejností prioritně cílí na kultivaci současného mediálního image zvolené organizace, ale dotknou se také jiných forem uskutečňované komunikace. cs
dc.format 95 s., 25 s. příloh cs
dc.format.extent 14339959 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject masová komunikace cs
dc.subject mediální konstrukce reality cs
dc.subject kvantitativní obsahová analýza cs
dc.subject mediální image cs
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject kultura cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject public relations cs
dc.subject media relations cs
dc.subject mass communication en
dc.subject media construction of reality en
dc.subject quantitative content analysis en
dc.subject media image en
dc.subject allowance organization en
dc.subject culture en
dc.subject communication en
dc.subject public relations en
dc.subject media relations en
dc.title Obsahová analýza mediálního image Domu kultury v Kroměříži cs
dc.title.alternative Content analysis of media image of the House of Culture in Kroměříž en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2010-05-25
dc.description.abstract-translated This paper deals with the in-detail explorations of phenomenons that largely contribute to the creation of the media image of a chosen allowance organization working in the sphere of maintaining public cultural services. The paper aims at discovering quantifiable data concerning the means of originations and variables of the organization's media image. To do so, it takes use of methods of quantitative content analysis. However, by meeting the above mentioned target the paper is still incomplete because the identified measurables will lead to the set of recommendations that aims with use of public relations tools primarily at cultivation of the current media image of the chosen organization, but will cover the other means of communication as well. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 13753
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šípková_2010_dp.pdf 13.67Mb PDF View/Open
šípková_2010_vp.pdf 49.60Kb PDF View/Open
šípková_2010_op.pdf 54.83Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account