Sebepojetí v léčbě závislostí

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Sebepojetí v léčbě závislostí

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Sebepojetí v léčbě závislostí
Autor: Rečková, Jana
Vedoucí: Musilová, Marcela
Abstrakt: Diplomová práce Sebepojetí v léčbě závislostí se zabývá postojem člověka k sobě samotnému a významem tohoto vztahu, v oblasti vzniku patologických závislostí. Teoretická část přináší vysvětlení souvisejících pojmů a zmapování teoretických východisek, týkajících se tématu sebepojetí. Prezentované poznatky jsou růběžně aplikovány na problematiku uživatelů návykových látek, léčících z drogové závislosti v terapeutické komunitě. Praktická část zachycuje poznatky, získané v prostředí terapeutické komunity a zaměřuje se především na vznik sebepojetí a analýzu vlivů, formujících jeho vývoj. Výzkumná část zachycuje variabilní strategie a způsoby, jakými závislí zachází sami se sebou. Mapuje praktické dopady těchto specifických postojů a formou čtyř případových studií popisuje souvislosti mezi sebepojetím jedince a prožitkovou kvalitou života. Studie jsou ucelenými obrazy ze života toxikomanů a kromě narativních popisů jejich osobní historie prezentují to, jak improvizací léčebných strategií lze vztah jedince k sobě samému měnit a uzdravovat. Hlavním cílem diplomové práce je odkrývání souvislostí mezi postojem člověka k sobě samému a vznikem, vývojem a průběhem drogové závislosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/13212
Datum: 2010-04-20
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 14040


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
rečková_2010_dp.pdf 10.57Mb PDF Zobrazit/otevřít
rečková_2010_vp.doc 40Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
rečková_2010_op.doc 55Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet